Till innehåll på sidan

Webbinarium: Översvämning

Välkommen till ett intressant webbinarium den 30 september. Representanter från MSB, SMHI, länsstyrelsen samt berörda kommuner och räddningstjänster berättar om sitt arbete och sina erfarenheter med och från översvämningar.

Detaljer

Målgrupp

Webbinariet riktar sig bland annat till kommuner, regioner, miljöförvaltningar, kommunikatörer, beredskapssamordnare, statliga myndigheter, räddningstjänsten, länsstyrelser, kommunala VA-verk och försäkringsbolag med fler.

Kostnad

Grupplicens: 3.750 kronor exklusive moms.
Fritt antal inloggningar inom egna organisationen. I grupplicensen ingår tillgång till utbildning/webbinariet i efterhand.

Enskild deltagare: 1.250 kronor exklusive moms

Klimatförändringarna i världen har medfört stora förändringar i väderleken. Vi drabbas allt oftare av översvämmade vattendrag och sjöar, höjda havsvattennivåer eller översvämning till följd av extrem nederbörd. Stora delar av samhällets infrastruktur är inte dimensionerade och anpassade för dessa hastiga förlopp och omställningar i väderleken.

Konsekvenserna av extrema skyfall och höga havsvattennivåer blir ofta mycket kostsamma för samhället. De materiella och ekonomiska skadorna blir ofta mycket stora vid extrema vattenstånd.

Programmet kommer bland annat att innehålla:

 • Väderförändringar i framtiden, SMHI
 • Rapport från EU-möte 28 september, MSB
 • Räddningstjänstens insatser vid  översvämningar
 • MSB:s arbete med översvämningar
 • Länsstyrelsens arbete med riskhanteringsplan
 • Höjda havsnivåer och konsekvensbaserade varningar, SMHI
 • Rapport översvämningarna i Gävle aug 2021
 • Erfarenheter Kristianstad kommun
 • Vellinge kommuns arbete med hotet om höjda havsvattennivåer
 • Erfarenheter Halmstad kommun
 • Försäkringsfrågan vid stora översvämningar

Webbinariet arrangeras av Informationsbolaget och Räddningstjänsten Skåne Nordväst i samverkan med MSB.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 09:00
Längd: 6 timmar

Senast granskad: 13 september 2021

Till toppen av sidan