Till innehåll på sidan

Sevesotillsynskonferens

Välkomna till Sevesotillsynskonferensen. Konferensen riktar sig till dig som är handläggare på länsstyrelsen och arbetar med Sevesolagstiftningen.

Detaljer

Målgrupp

Handläggare på länsstyrelsen som arbetar med Sevesolagstiftningen.

Kostnad

Kostnadsfritt.

Syftet med tillsynskonferensen är att stärka handläggarnas roll vid Sevesotillsyn samt att ge ökad samsyn för att uppnå en mer likvärdig och effektiv tillsyn. Konferensen ska även ge tillfälle att utbyta erfarenheter och ge varandra inspiration.

Programpunkter

Bland annat: aktuell information inom Sevesoområdet, nödlägesberedskap och Sevesoverksamheter, information och erfarenheter om metodstöd Säkerhetskultur samt utbyte av Sevesoerfarenheter mellan handläggare.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 50
Platser kvar: 50
Längd: ca 7 timmar

Senast granskad: 8 oktober 2021

Till toppen av sidan