Till innehåll på sidan

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 8 november 2021
Ort: Karlskrona/digitalt
Lokal: Fysiskt/digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 200
Platser kvar: 133
Längd: 2 dagar
 • Nationell konferens för oljeskadeskydd 2021

  Genom att du anmäler dig samtycker du till att MSB behandlar dina personuppgifter.

  Så här behandlar MSB personuppgifter

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2021

Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) genomför årets konferens den 24-25 november 2021. Kustbevakningen är värdmyndighet för årets konferens.

Detaljer

Förkunskaper

Offentliga, privata och frivilliga aktörer med en roll före, under eller efter en händelse med oljeutsläpp till sjöss. Särskilt prioriterad målgrupp är personal från kustkommuner och länsstyrelser med fokus på miljö, säkerhet och räddningstjänst.

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri.

Konferensen har genomförts årligen sedan 2012 och är en viktig del av NSO:s samordning av området. Till konferensen inbjuds alla berörda aktörer, oavsett om det är en kommun, ett privat företag, en frivilligorganisation eller en myndighet som har en roll före, under eller efter en händelse med utsläpp av olja till sjöss och på strand. Syftet med konferensen är att få en aktuell helhetsbild av utvecklingen och utmaningar samt att föra en strategisk dialog om framtida prioriteringar.

Årets konferens kommer att genomföras i Karlskrona och det finns möjlighet att delta fysiskt (begränsat antal platser) eller digitalt. Vi reserverar oss dock för pandemiutvecklingen och eventuellt nya restriktioner.
Några punkter ur programmet är:

 • Sanering, hur rent är ren - Hur har det gått med saneringen från tidigare utsläpp
 • Alternativa bränslen – Vilka möjligheter finns till en fossilfri fartygsflotta
 • Olycksåret 2021 – Inträffade händelser
 • Udda utsläpp – Tallolja i Norrtälje, paraffinvax i Norge
 • Goda exempel och erfarenheter
 • NSO block med intressanta frågor
 • Övriga

Ni kan fortfarande bidra med förslag eller önskemål till programmet. Slutgiltigt program kommer att presenteras på sidan under september.

Kontakt

Jelena Savic, jelena.savic@kustbevakningen.se

Sonja Dobo, sonja.dobo@msb.se

Ulf Cervinus, ulf.cervinus@msb.se

Senast granskad: 8 juli 2021

Till toppen av sidan