Till innehåll på sidan

Forum för säkra kommunikationer

I ett nytt digitalt forum, för dig som använder Rakel och andra säkra kommunikationer från MSB, berättar vi om pågående arbete och utveckling inom området säkra kommunikationer. Forumet blir också en mötesplats för dialog mellan oss och er användare.

Detaljer

Målgrupp

Forumet riktar sig till dig som är säkerhets-, beredskaps-, eller sambandsansvarig inom stat, region eller kommun. Eller dig som arbetar med inköp eller förvaltning av utrustning och tjänster för kommunikation samt dig som arbetar med utbildning och övning inom området samhällsskydd och beredskap.

Kostnad

Forumet är gratis.

Program

  • Nytt forum för dialog mellan MSB och er användare. Hur kan vi arbeta med dialog?
  • Rakel idag. Information och dialog om pågående utveckling.
  • Framtidens kommunikationslösning. Vi berättar om pågående regeringsuppdrag; att planera och förbereda vidare utveckling och etablering av nästa generations kommunikationslösning.

Fika med oss digitalt. Före och efter forumet öppnar vi upp för 30 minuters digital fika.

Välkommen!

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 600
Platser kvar: 220
Längd: 1,5 timmar

Senast granskad: 11 november 2021

Till toppen av sidan