Till innehåll på sidan

Varför vill inte utbildade kvinnor jobba i räddningstjänsten?

Välkommen på fortbildning inom jämställdhet och mångfald.

Detaljer

Målgrupp

För personer som arbetar med personalfrågor inom räddningstjänsten. Din roll kan vara HR, utvecklingsledare, staben eller chef/ledare.

Kostnad

Kostnadsfritt

Karlstads universitet har på uppdrag av MSB genomfört en genus- och mångfaldsanalys av yrkesverksamhet bland alumner från SMO och RUB-utbildningar, (MSB1800 – juni 2021).

Studien visar att mer än 40 procent av de kvinnor som har examen från dessa utbildningar idag inte arbetar i räddningstjänsten.

En stor del av kvinnorna anger bristande jämställdhet som ett skäl till det. Diskriminering av kvinnor är betydligt mer förekommande inom räddningstjänsten än inom arbetskraften generellt, medan diskriminering av män är lägre.

Välkommen till en viktig och lärande eftermiddag!

Program

13.00 Inledning och presentation

13.15 Forskarna Lena Grip & Stefan Karlsson, föreläser om resultat från deras studie: Räddningstutbildades karriärval

14.00 Frågor och reflektioner med forskarna

14.30 Erfarenhetsutbyte och goda exempel

Kontakt

Ola Mårtensson, ola.martensson@msb.se Tfn: 010-240 4338

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 13:00
Antal platser: 60
Platser kvar: 60
Längd: 2 timmar

Senast granskad: 12 oktober 2021

Till toppen av sidan