Till innehåll på sidan

CBRNE-dagarna 2021 - Deltagande online

Välkomna till årets CBRNE-dagar online, mötesplatsen för dig som arbetar med frågor inom kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

Endast anmälan för deltagande online

Observera att du på den här sidan endast anmäler dig till att delta på CBRNE-dagarna online.

Här kan du anmäla dig om du vill delta fysiskt på plats i Linköping

Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med frågor inom kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

CBRNE- dagarna planeras att genomföras i Linköping den 9-10 november, men valda delar av konferensen kommer även att sändas digitalt.

Det här är anmälan om du endast vill delta online.

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt, och vänder sig till dig som arbetar med CBRNE-frågor på ett eller annat sätt.

Arrangemanget genomförs i helt enlighet med FoHM rekommendationer och kan komma att ändras om situationen förändras.

Program

Varje år fokuserar vi lite extra på ett av ämnena ovan och när turen nu kommit till biologiska ämnen står det självklart att ett givet samtalsämne kommer vara covid-19 och krishantering. Första dagen kommer att beröra pandemin ur olika aspekter där vi i vill med hjälp av våra talare och föredragshållare belysa hur vi kan dra lärdomar för att stå förberedda vid nästa kris. Dag två av konferensen breddar vi utbudet till att innefatta andra delar inom CBRNE-området

Under de två dagarna kommer du bland annat kunnat lyssna på:

  • Mikael Damberg, inrikesminister
  • Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten
  • Andreas Bråve, Folkhälsomyndigheten
  • David Ekqvist, Universitetssjukhuset Linköping
  • Moa Lavander, Livsmedelsverket
  • Philip Bacchus, Totalförsvarets skyddscentrum
  • Johanna Qvarnström, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
  • Anders Bucht, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

9 november

09:00 REGISTRERING och FIKA

10:00 Öppningstal och välkommen
Cecilia Looström, Avdelningschef MSB

Sveriges framtida beredskap med fokus på CBRNE
Mikael Damberg, Inrikesminister

Vilka erfarenheter drar vi av COVID 19?
Karin Tegmark Wisell, Avdelningschef, Folkhälsomyndigheten

11:30 LUNCH

13:15 ”Snabba frågor och svar”
Moa Lavander, Livsmedelsverket, ”Ultrafiltrering vid provtagning av vatten”
Edvin Karlsson, FOI, ” Förutsättningslös detektion i realtid”
Lars Levander, New Pac Safety, ”Skyddsmask 90 – andra chansen”

Räddningstjänst under höjd beredskap
Henrik Larsson, Enhetschef MSB

FIKA

Civil-militär samverkan: FBD-projekt för stärkt analyskedja för B-ämnen
Moa Lavander, Forum för Beredskapsdiagnostik/Livsmedelsverket

Försvarsmaktens stöd till Folkhälsomyndigheten under pandemin
Andreas Bråve, Folkhälsomyndigheten
Philip Bacchus, Försvarsmakten

16:30 Avslutning för dagens föreläsningar

17:45, 18.15 Busstransporter till museet

18:15 - ca 22.30 GUIDAD TUR och/MIDDAG på Flygvapenmuseet

10 november

9:00 rescEU – Europas nya saneringsresurs
Anna Sjödin, MSB

Revidering av Sveriges CBRNE strategi
Maria Muribi, MSB

FIKA

Verksamhet vid SWEDEC
Carl-Axel Blomdal, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC)

Vård och transport av patienter med allvarliga smittsamma infektioner
David Ekqvist, Infektionskliniken, Universitssjukhuset

Explosioner kopplat till Stoppa blödningen-initiativet
Carl-Oscar Jonsson, Katastrofmedicinskt centrum Linköping

OBS: Programmet är endast preliminärt och kan komma att förändras genom tillkommande eller bortfallande föreläsningar.

CBRNE-dagarna arrangeras årligen av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarsmakten/Totalförsvarets skyddscentrum och MSB.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Online
Lokal: Online
Klockan: 09:30
Antal platser: 500
Platser kvar: 500

Senast granskad: 28 oktober 2021

Till toppen av sidan