Till innehåll på sidan

Rakeldagen 2021

MSB bjuder in till digitala Rakeldagen, ett evenemang som handlar om säker kommunikation, metodik och sambandsfrågor inom samhällsviktig verksamhet.

Detaljer

Målgrupp

Rakeldagen riktar sig till dig som är sambandsansvarig, beredskapsansvarig eller säkerhetsansvarig i en organisation med ansvar inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Vi välkomnar även dig som arbetar med inköp eller förvaltning av kommunikationsutrustning och kommunikationstjänster eller arbetar med utbildning och övning inom området samhällsskydd och beredskap.

Kostnad

Gratis för deltagare.

Kontakt

Två pratbubblor som bildar en logotyp där det står Rakeldagen 2021
Två pratbubblor som bildar en logotyp där det står Rakeldagen 2021

Årets tema – Rakel in i framtiden

Dagens Rakel är och kommer att vara ett viktigt kommunikationsverktyg för aktörer inom samhällsviktig verksamhet under lång tid framöver.

Parallellt med arbetet med nästa generations Rakel fortsätter MSB att utveckla och investera i dagens Rakel. Både nutiden och framtiden står i fokus på Rakeldagen 2021. 

Dagens program

 • 08.30–09.00 Incheckning.
 • 09.00–09.20 Camilla Asp, vikarierande generaldirektör MSB, inledningstalar.
 • 09.20–09.35 Inrikesminister Mikael Damberg.
 • 09.40–10.00 Säkra kommunikationer, har vi vad vi behöver? Vilka är våra nationella behov inom säkra kommunikationer? Vad har vi att tillgå och vilka utmaningar har vi i dag? En summering av lägesbilden. Talare: Ronny Harpe, verksamhetschef Rakel och ledningssystem, MSB.
 • 10.00–10.30 Nästa generations Rakel, Rakel G2 – här står vi nu. Resan mot nästa generations Rakel är i full gång. Vad har MSB gjort hittills och vad väntar framöver? Hur involverar vi användarorganisationerna i arbetet? Talare: Sofia Enlund och Anita Galin, projektledare för regeringsuppdragen om Rakel G2, MSB.
 • 10.30–10.45 Paus.
 • 10.45–11.25 Panelsamtal om teknikskiftet – framtiden är redan här. Diskussion med tre användarorganisationer om deras behov och hur de tänker kring arbetssätt när den nya tekniken är på plats. Paneldeltagare: Fredrik Ryberg, Polisen, Per Andersson ambulanssjukvården Akademiska sjukhuset, Emma Nordwall räddningstjänsten Skåne Nordväst.
 • 11.25–11.40 Paus.
 • 11.40–12.10 Rakel som redundant väg inom Region Blekinge. När den fasta telefonin går ner får det en stor påverkan på en regions hälso- och sjukvårdsverksamhet. När detta sedan händer vid upprepade tillfällen tvingas sjukvårdsledningen att ta fram en reservrutin. Kan Rakel vara en lösning? Talare: Lars Mårtensson, Rakelsamordnare, Region Blekinge.
 • 12.10–12.35 Rakels fortsatta framtid och utveckling. Här får du höra om hur MSB utvecklar, förtätar och förstärker dagens Rakelnät. Talare: Carl-Fredrik Östman, Tomas Högström och David Nordin, enheten för förvaltning och utveckling, MSB.
 • 12.40–13.15 Lunchpaus. Utställningen öppnar 12.30 i plattformen.
 • 13.15–13.40 Samverkan i Rakel när det krisar – Jordbruksverket berättar om egen Rakelanvändning och om samverkan med bland annat Försvarsmakten, frivilligorganisationer och räddningstjänst vid insatser för att bekämpa fågelinfluensa. Talare: Johan Loberg, beredskapshandläggare och biträdande signalskyddschef, Jordbruksverket.
 • 13.40–14.00 Din verksamhet och Rakel i dagens hotbild. Vår omvärld förändras i snabb takt vilket ställer höga krav på både robusthet och sekretess när vi använder elektroniska kommunikationstjänster. Talare: Philip Schwab, säkerhetsansvarig, Rakel och ledningssystem, MSB.
 • 14.00-14.15 Hedersutnämnande för Rakel och avslutning av huvudprogrammet.
 • 12.40-17.00 Utställningen är öppen. Besök MSB:s och utställarnas montrar.

Dagens moderator är Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB.

MSB:s monter

I MSB:s monter har du möjlighet att ställa frågor om Rakel, SGSI och WIS. På plats finns bland annat drift- och teknikansvariga för Rakel och SGSI, Rakel kundstöd, kundansvariga och MSB:s projektledare för införandet av den nya systemreleasen för Rakel, TSR8. Du kan även delta i miniseminarier och videomöten.

 • Det här händer i MSB:s monter

  MSB:s monter öppnar 5 maj klockan 12.30. Montern är tillgänglig för alla som anmält sig till Rakeldagen via den inloggningslänk som skickas ut inför konferensen.

  Miniseminarier

  Mobil datakommunikation för Rakels användarkrets, hur kommer det att fungera?

  Här får du en inblick i nyttan med mobil datakommunikation för din organisation. Seminariet vänder sig speciellt till dig som är teknikintresserad och vill veta mer om teknisk uppbyggnad och funktioner kopplade till Rakel G2 steg 1 – mobila datatjänster. 

  Detta miniseminarium följs av ett videomöte klockan 14.45–15.15 där du kan ställa frågor till föredragshållarna. Ingen anmälan krävs.

  Trygg och säker kommunikation 24/7/365

  Samhällsskydd Mellersta Skaraborg berättar om hur Rakel används inom kommunernas alla verksamheter. Organisationen kommunicerar både med enskilda medarbetare ute på fält, så som hemtjänsten, men även med förvaltningarnas krisledning och med olika myndigheter.  

  Detta miniseminarium följs av ett videomöte klockan 15.45–16.15 där du kan ställa frågor till föredragshållarna. Ingen anmälan krävs.

  SGSI – nyheter och utveckling

  Här får du en kort bakgrund till vad SGSI är. Seminariet vänder sig till organisationer så som myndigheter, kommuner, regioner och aktörer som har ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap, med behov av robust och säker kommunikation. SGSI-nätet genomgår under året en stor uppgradering som medför utökade möjligheter till anslutning och tjänster. 

  Detta miniseminarium följs av ett videomöte klockan 15.15–15.45 där du kan ställa frågor till föredragshållarna. Ingen anmälan krävs.

  Introduktion till SGSI

  En introduktion för dig som är ny inom SGSI. Du får veta vad SGSI är och vilken nytta en organisation har av säker kommunikation med SGSI. Seminariet vänder sig till organisationer så som myndigheter, kommuner, regioner och aktörer som har ett särskilt ansvar för beredskap vid olyckor, kriser eller höjd beredskap, med behov av robust och säker kommunikation.

  Videomöten – i mindre grupp med bokade tider

  Var med och påverka framtidens Rakel

  Här diskuterar vi hur vi tillsammans kan skapa en gemensam framtida kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Var med och diskutera metoder, verktyg och arbetssätt för fortsatt utveckling.

  Mats Persson, programledare och Mikael Krona, biträdande programledare för programmet för Rakel generation 2, Rakel G2, leder diskussionerna.

  Välj bland tider 14.30–17.00. Anmälan öppnar klockan 12.30.

  Kom igång med tilläggstjänsten Rakel sekretess

  Här kan ni ställa frågor och diskutera hur ni kan använda tilläggstjänsten och hur ni kommer igång. 

  Jan Herremo som ansvarar för Rakel sekretess och Lars-Åke Jonsson från MSB leder diskussionerna.

  Välj bland tider 5 maj 14.30–17.00 och 6 maj 09.00–14.50. Anmälan öppnar klockan 12.30.

Utställare

I webbplattformen för Rakeldagen visar ett 20-tal utställare tjänster, utrustning och erbjudanden. Här ges möjlighet att ställa frågor i chattar och i videomöten. Utställarnas montrar öppnar 12.30.

 • Utställare på Rakeldagen 2021
  • AddSecure Smart Rescue
  • Airbus SLC Sverige
  • Apd communications
  • AVISEQ Critical Communication AB
  • Celab Communications AB
  • Cryptify AB
  • CSAM Carmenta Public Safety
  • Hexagon Safety & Infrastructure division
  • Maven Wireless
  • MIC Nordic AB
  • Mimer SoftRadio
  • Northcom
  • NSSLGlobal
  • Saab AB
  • Sectra Communications
  • S.V.B Försäljning AB
  • TC Connect Sweden AB
  • Teracom

Anmälan

Anmälan stängde 29 april.

Håll dig uppdaterad i Nytt från Rakel

Få de senaste nyheterna om Rakel och Rakeldagen genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev "Nytt från Rakel".

Prenumerera på Nytt från Rakel

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 2000
Längd: 1 dag

Senast granskad: 4 maj 2021

Till toppen av sidan