Till innehåll på sidan

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 19 april 2021
Ort: Sker digitalt
Klockan: 08:45
Antal platser: 600
Längd: 1 dag

Kunskapshöjande NIS-konferens

Välkomna till MSB:s konferens om NIS-direktivets koppling till samhällets informations- och cybersäkerhet.

Detaljer

Målgrupp

Konferensen riktar sig enbart till leverantörer av samhällsviktiga- och digitala tjänster som berörs av NIS-direktivet inom energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur.

Kostnad

Gratis att delta

I takt med en ökad digitalisering ställs högre krav på samhällets informations- och cybersäkerhet. Att ha en kunskap om de risker och sårbarheter vi står inför är centralt för att kunna skydda våra samhällsviktiga verksamheter.

MSB vill därför höja kunskapen om NIS-direktivet och kraven på incidentrapportering, men även direktivets koppling till samhällets informations- och cybersäkerhet i stort.

Konferensens syfte

Konferensen syftar till att höja medvetenheten om NIS-direktivet samt att bidra till ett större kunskapsutbyte mellan MSB, tillsynsmyndigheterna och NIS-leverantörerna.

MSB kommer genomföra konferensen under tre år med start 2021.

Interaktiv konferens med spännande innehåll

Årets konferens sker i digitalt format på grund av de rådande omständigheterna till följd av covid-19 pandemin.

Konferensen kommer erbjuda ett blandat innehåll med aktuella talare inom informations- och  cybersäkerhet, både på internationell och nationell nivå. För konferensdeltagarna kommer det finnas möjlighet att delta i interaktiva workshops för att ha möjlighet att utbyta kunskap inom respektive område.

 

Anmälan öppnar i februari

Frågor mejlas till: niskonferens@msb.se

 

Uppdrag av EU

MSB har fått finansiering från EU-organet INEA (Innovation and Networks Executive Agency), för att under åren 2021, 2022, 2023 bland annat genomföra en konferens för de aktörer inom privat- och offentlig sektor som omfattas av NIS-direktivet. 

Senast granskad: 18 december 2020

Till toppen av sidan