Till innehåll på sidan

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 14 maj 2021
Ort: Sker digitalt
Klockan: 08:45
Längd: 1 dag

Kunskapshöjande NIS-konferens

Välkomna till MSB:s konferens om NIS-direktivets koppling till samhällets informations- och cybersäkerhet.

Detaljer

Målgrupp

Konferensen riktar sig enbart till leverantörer av samhällsviktiga- och digitala tjänster som berörs av NIS-direktivet inom energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur.

Kostnad

Gratis att delta

I takt med en ökad digitalisering ställs högre krav på samhällets informations- och cybersäkerhet. Att ha en kunskap om de risker och sårbarheter vi står inför är centralt för att kunna skydda våra samhällsviktiga verksamheter.

MSB vill därför höja kunskapen om NIS-direktivet och kraven på incidentrapportering, men även direktivets koppling till samhällets informations- och cybersäkerhet i stort.

Konferensens syfte

Konferensen syftar till att höja medvetenheten om NIS-direktivet samt att bidra till ett större kunskapsutbyte mellan MSB, tillsynsmyndigheterna och NIS-leverantörerna.

MSB kommer genomföra konferensen under tre år med start 2021.

Aktuella talare och möjlighet att delta interaktivt

Årets konferens sker i digitalt format på grund av de rådande omständigheterna till följd av covid-19 pandemin.

Konferensen kommer erbjuda ett blandat innehåll med aktuella talare inom informations- och  cybersäkerhet, både på internationell och nationell nivå.

Konferensdeltagarna kommer på förhand ges möjlighet att välja specifikt seminarium efter intresse och kompetensnivå.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar om konferensens program eller upplägg kontakta: niskonferens@msb.se

Frågor om anmälan och avanmälan kontakta: niskonferens@reachem.se

Uppdrag av EU

MSB har fått finansiering från EU-organet INEA (Innovation and Networks Executive Agency), för att under åren 2021, 2022, 2023 bland annat genomföra en konferens för de aktörer inom privat- och offentlig sektor som omfattas av NIS-direktivet. 

Senast granskad: 19 mars 2021

Till toppen av sidan