Till innehåll på sidan

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Online
Klockan: 10:00

Forskningsseminarium med fokus på samhällets funktionalitet

Då tågen blir stående i en snöstorm, eller då elen försvinner på grund av tekniska problem påminns vi alla om samhällets sårbarhet. Att arbeta för att undvika avbrott i viktiga samhällsfunktioner och kritiska infrastrukturer samt öka resiliensen är viktiga uppgifter.

Under de senaste fem åren har forskning som syftar till att öka kunskapsläget inom området bedrivits vid Lunds universitet. Forskningssatsningen har finansierats av MSB och skett inom ramen för CenCIP (Centre for Critical Infrastructure Protection research). 

Inom CenCIP har forskning bedrivits inom tre övergripande områden. 

Det första området har fokuserat på beroenden och konsekvensanalyser på samhällsnivå. Delar av forskningen inom detta område har exempelvis handlat om metoder för beroendeanalyser och riskstyrning på lokal, regional och nationell nivå, bland annat med fokus på resiliens i infrastruktursystem såsom el, järnväg, väg, vatten och telekomsystem. 

Det andra området har fokuserat på att sammanbinda metoder och koncept för att stödja arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet så att det kan integreras med andra viktiga risk- och krisberedskapsaktiviteter. Exempelvis har man inom detta område arbetat med viktiga begrepp inom kontinuitetshanteringsområdet och föreslagit definitioner och metoder för att integrera kontinuitetshantering med riskhanteringsarbete i kommuner.  

Det sista området i CenCIP har inneburit nära samarbete med professionella aktörer i kommuner för att testa olika idéer på hur risk- och kontinuitetshanteringsarbete kan styras, mätas och följas upp för att förbättra arbetet i praktiken. 

Den 21 maj 2021 mellan kl. 10:00 och 15:00 (med avbrott för lunch mellan 12 och 13) håller CenCIP ett digitalt forskningsseminarium där delar av forskningen som bedrivits inom centret, samt idéer om framtida forskning som kommer bedrivas i förlängningen av CenCIP, presenteras. Seminariet kommer att ske digitalt. Cirka en vecka innan seminariet kommer en länk till mötet att skickas ut till de som anmält sig. Då kommer också ett detaljerat program att finnas tillgängligt. Genom att gå in på länken nedan kan du anmäla dig till seminariet. Sista dag för anmälan är den 14 maj. Seminariet är kostnadsfritt.

Senast granskad: 3 maj 2021

Till toppen av sidan