Till innehåll på sidan

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 18 maj 2021
Ort: Digitalt
Klockan: 09:00
Längd: 2 dagar

Brandkonferensen 2021

Välkommen till Brandkonferensen 2021. Årets konferens arrangeras på distans 19-20 maj.

Detaljer

Målgrupp

  • Verksamhetsledare inom räddningstjänsten: räddnings- och förbundsdirektörer samt chefer och enhets- eller avdelningschefer.
  • Politiker med arbetsområden som berör räddningstjänstfrågor.
  • Verksamhetsutvecklande och förebyggande positioner inom räddningstjänsten, exempelvis brandingenjörer, strateger och analytiker.
  • Övriga aktörer inom räddningstjänst: industribrandkårer och flygplatsbrandkårer.

Årets värdorganisation, Kalmar kommun, bjuder tillsammans med Brandskyddsföreningen, föreningen Sveriges brandbefäl och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap in till två dagars konferens på distans. Det blir två intressanta och välfyllda dagar med många lärorika föreläsningar.

Fokus för årets konferens är att skapa en gemensam lägesbild av räddningstjänstens och kommunernas förmåga att samordna och styra insatser utifrån de förändringar och utmaningar de står inför.

Programmet uppdateras fortlöpande på Brandskyddsföreningens webbplats men du kan redan nu gå in och anmäla dig.

Brandkonferensen på Brandskyddsföreningens webbplats

Ett urval ur programmet

  • Förändrat omvärldsläge – hur påverkar det räddningstjänsten?
  • Kommunernas ekonomi och ekonomiska förutsättningar?
  • Dödsbränder – vision och verkstad
  • Informationssäkerhet och säkerhetsskydd
  • Jämställdhet och mångfald – vad behöver vi göra?

Senast granskad: 3 mars 2021

Till toppen av sidan