Till innehåll på sidan

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 100
Platser kvar: 68
Längd: 3 timmar

Remissdialog om reglering av ledning av kommunal räddningstjänst

MSB remitterar föreskrifter och allmänna råd om ledning av kommunal räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor mellan den 20 januari – 20 april. MSB bjuder nu in till remissdialog i syfte att underlätta aktörernas remissarbete.

Detaljer

Målgrupp

Remissdialogtillfället vänder sig till de som avser att svara på remissen och som har behov av att ställa klargörande frågor.

Som en inledning till remissdialogen kommer vi att göra en kortare introduktion, som kommer att innehålla:

  • syfte med föreskrifterna och ramar för bemyndigandet, samt
  • föreskrifternas innehåll på övergripande nivå.

Därefter öppnar vi upp för frågor. Syftet med detta tillfälle är att relativt tidigt under remissperioden ge kommunerna och andra aktörer som avser svara på remissen möjlighet att ställa klargörande frågor som underlättar deras hantering av och svar på remissen.

Information om uppkopplingsuppgifter kommer efter att vi har stängt anmälan det vill säga relativt nära inpå, till den e-postadress som har angetts vid anmälan.

Förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Kontaktperson

Anders Ahlström, anders.ahlstrom@msb.se

Senast granskad: 26 januari 2021

Till toppen av sidan