Till innehåll på sidan

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digital
Lokal: Digital
Klockan: 09:00
Antal platser: 0
Längd: 3 timmar

Konferens om fysisk planering och totalförsvarets intressen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten bjuder in till digital konferens om fysisk planering och totalförsvarets intressen.

Detaljer

Målgrupp

Samhällsplanerare och beredskapssamordnare inom samtliga länsstyrelser, berörda myndigheter och kommuner

 

Kostnad

Kostnadsfritt

Denna halvdagskonferens ersätter delvis den tidigare aviserade konferensen som var planerad att hållas 2-3 februari 2021 i Revinge. Tvådagarskonferensen är istället planerad att hållas 29-30 september 2021 i Revinge.

En inbjudan har skickats till samtliga länsstyrelser och berörda myndigheter. Vi ser gärna att respektive länsstyrelse i sin tur bjuder med berörda kommuner, särskilt de kommuner där totalförsvarsfrågor är aktuella inom den fysiska planeringen. Detta på grund av att antalet uppkopplingar är begränsade.

Ur programmet: Försvarspropositionen ur ett militärt och civilt perspektiv och kort om totalförsvarsplaneringen, erfarenheter av återtagen etablering på Gotland, Nyheter inom området från FM och MSB. MSB presenterar arbetet med vägledning inom området totalförsvar i fysisk planering.

Program för dagen

09:00 Välkommen, Camilla Asp MSB
09:15 Återtagen totalförsvarsplanering, FM infrachef Mikael Christoffersson
09:50-10:00 Bensträckare
10:00 Återetablering på Gotland, Unni Karlsson Länsstyrelsen Gotland
10:30 Information från FM och MSB, Ulrika Gustafsson FM, Anna Lindstedt, Anna Nordlander MSB
11:00 – 11:10 Bensträckare
11:10 Information från FM och MSB forts.
11:45 Sammanfattning avslutning, MSB/FM
12:00 Slut

Kontakt vid frågor

MSB-frågor
Anna Nordlander
010-2405311
Anna.nordlander@msb.se
Anna Lindstedt
010-2405370
Anna.lindstedt@msb.se

FM-frågor
Ulrika Gustafsson
08-7888600
Ulrika.gustafsson@mil.se

 

Senast granskad: 2 december 2020

Till toppen av sidan