Till innehåll på sidan

Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst

Välkommen till ett informationstillfälle om Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS)!

Detaljer

Målgrupp

Informationstillfället vänder sig till räddningschefer och övriga i kommunerna som arbetar med utveckling av ledning och utformning av ledningssystem inom kommunens organisation för räddningstjänst.

Projektet Ett enhetligt ledningssystem (ELS) för kommunal räddningstjänst har tillkommit för att stödja utvecklingen av ledning av kommunal räddningstjänst i Sverige. De senaste årens utredningar och händelser visar på en rad områden som behöver utvecklas.

I juni publicerades en handbok för ELS. Handboken är ett viktigt steg i den pågående utvecklingen för stärkt förmåga till ledning och för mer enhetliga räddningsledningssystem.

Handbok - Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst på webbsidan för ELS. 

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 13:00
Antal platser: 100
Platser kvar: 100
Längd: 3, 5 timmar

Senast granskad: 16 november 2021

Till toppen av sidan