Till innehåll på sidan

Webbinarium: Våldsbejakande extremism i Sverige

Vad vet vi idag? Hur bygger vi motståndskraft?

Välkommen till ett tvådelat webbinarium om våldsbejakande rörelser i Sverige. Webbinariet bygger på resultat från flera forskningsprojekt. Den första delen ger en bild av dessa rörelser idag: Hur arbetar de och vilket hot utgör de? Den andra delen försöker besvara frågan: Hur kan vi arbeta för att bygga motståndskraft mot våldbejakande extremism?

Webbinariet är kostnadsfritt.

Materiel från webbinariet

Här kan du ta del av inspelat material samt presentationer.

Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer

Förebyggande arbete på lokal nivå och stöd till kommuner

Våldsbejakande organisering

Christofer Edling och Amir Rostami från Institutet från Framtidsstudier presenterar resultaten från det MSB-finansierade forskningsprojektet ”Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer”

Frågor och diskussion (förmiddag)

En panel med forskarna Magnus Ranstorp och Filip Ahlin, Försvarshögskolan samt Christofer Edling och Amir Rostami, Institutet för framtidsstudier. Samtalet leds av moderatorn Alexandra Johansson.

Förebyggande arbete

Center mot våldbejakande extremism presenterar sitt arbete. Medverkar gör Josefin Bergström, Edvin Sandström, Lenita Törning, CVE Center mot våldsbejakande extremism, BRÅ.

Frågor och diskussion (eftermiddag)

En panel med forskarna Magnus Ranstorp och Filip Ahlin, Försvarshögskolan samt Christofer Edling och Amir Rostami, Institutet för framtidsstudier. Medverkar gör även Josefin Bergström, BRÅ. Samtalet leds av moderatorn Alexandra Johansson.

Program

Moderator: Alexandra Johansson

9.00-11.00

Del 1: Vad vet vi idag?
Presentationer och diskussioner

Vad vet vi idag om olika våldsbejakande rörelser? Hur är de organiserade och finansierade? Vilka metoder använder de? Vilka är medlemmar? Hur sker rekryteringen och hur ser ”karriären” ut?
Hur ser det ut i Sverige jämfört med andra länder?

13.00-15.00

Del 2: Hur bygger vi motståndskraft?
Presentationer och diskussioner

Hur bygger Sverige motstånd mot att våldsbejakande rörelser får handlingsutrymme? Finns det tillräckliga lagar och används de effektivt? Hur upptäcker vi tillväxt i dessa rörelser? Kan finansieringen av rörelserna kontrolleras eller stoppas? Hur kan en kommun arbeta för att stärka motståndskraften mot dessa rörelser? Finns det framgångsrika metoder och arbetssätt? Hur ser det ut internationellt, finns det goda exempel att lära sig av?

Medverkande organisationer

Försvarshögskolan
Institutet för Framtidsstudier
CVE - Center mot våldsbejakande extremism, BRÅ
Kommuner
MSB
Med flera

Talare

Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan
Amir Rostami, Institutet för Framtidsstudier
Filip Ahlin, Försvarshögskolan
Christopher Edling, Institutet för Framtidsstudier
Med flera

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Online
Klockan: 09:00
Antal platser: 1000
Platser kvar: 1000

Senast granskad: 7 september 2021

Till toppen av sidan