Till innehåll på sidan

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: På distans
Klockan: 09:30
Längd: 2 timmar
Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: På distans
Klockan: 13:00
Längd: 2 timmar
Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: På distans
Klockan: 09:30
Längd: 2 timmar

Debriefing Corona: seminarier om pandemin och framtiden

Vad vi kan lära av coronapandemin inför framtida kriser? Den 14-16 april arrangerar MSB digitala seminarier med fokus på just detta.

Detaljer

Målgrupp

Observera att seminarierna vänder sig dig som är professionellt verksam inom krisberedskap på exempelvis myndighet, länsstyrelse, region och kommun.  Seminarierna riktar sig även till dig som arbetar med krisberedskap på företag, branschorganisation eller någon annan typ av organisation.

Kostnad

Seminarierna  är på svenska, online och helt kostnadsfria. Föranmälan krävs.

Seminarierna gästas av forskare från nio olika projekt och fokus ligger på vad vi kan lära av coronapandemin inför framtida kriser. Det går att anmäla sig till ett eller flera seminarium.

Digitala seminarier om pandemin och framtiden i april

14 april 9.30-11.30 - Pandemins infodemi

Om information, desinformation, legitimitet och förtroende

Pressträffarnas dramaturgi: Så skapas legitimitet på myndigheternas offentliga scen
Misse Wester och Maja Svenbro, Lunds universitet

Kriskommunikation i ett segregerat samhälle. En analys av utsatta områden under pandemin
Bengt Johansson, Göteborgs universitet

Vem har förtroende för staten? Åsikter om civil beredskap i pandemin
Rikard Bengtsson, Lunds universitet

 

15 april 13.00-15.00 - Pandemins kraft

Om förmåga, omställning och drivkrafter.

Näringslivsbaserad motståndskraft: Lärdomar från pandemin för det civila försvaret
Joakim Netz, Jönköping University och Mattias Axelson, Handelshögskolan  

Kommunal pandemirespons: Normalisering och flexibilitet, politik och professionalitet
Jörgen Sparf, Mittuniversitetet

Pandemi pågår – att jämföra hanteringen i olika länder
Ulrika Eckersand och Erika Öhlund, FOI

 

16 april 9.30-11.30 - Pandemins ensamhet

Om den enskilda individens utsatthet och reaktioner

Russinmask eller panik? Oro, stress och desinformation i sociala medier
Ola Svenonius, FOI

En kapabel sårbar grupp. Äldre personer och Covid-19 pandemin
Johanna Gustavsson, Karlstads universitet

Hemberedskap och vardag i ljuset av pandemin - ett nedslag i storstaden
Linda Kvarnlöf, Mittuniversitetet

 

Bakgrund

MSB var snabba med att starta forskning om samhällsaspekter av pandemin. Redan under pågående kris kommer nu resultat av forskningen. Dessa kan hjälpa oss att förbereda oss bättre inför kommande kriser. Därför presenterar MSB vid seminarierna både forskningsresultat om pandemin men tar också upp frågan hur vi undviker att felplanera inför framtida kriser.

MSB finansierar elva projekt som studerar pandemin ur olika aspekter. Under våren 2021 kommer de flesta av dessa projekt att presentera sina resultat och ytterligare seminarier att arrangeras.

Senast granskad: 31 mars 2021

Till toppen av sidan