Till innehåll på sidan

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 09:00
Längd: 6 timmar

Remissdialog om ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst, ELS

I början av april remitterar MSB dokumentet ett Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst. Den 15 april har du möjlighet att delta i digital dialog och få svar på frågor om remissen.

Remissdialogen kommer att inledas med en utförlig presentation av ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst ELS, med efterföljande dialog.

Presentationen beräknas pågå 09.00 till ca 10.30. Efter det finns möjlighet att ställa frågor via chatt. Vi kommer att hålla dialogen öppen så länge det finns nya frågor, dock längst till 15.00. Vi kommer också att göra uppehåll för lunch 12.00-13.00.

Primär målgrupp för dialogen är de som ska omhänderta remissen inom respektive myndighet. Övriga intresserade är också välkomna att anmäla sig. Vi kommer att bjuda in till fler informationsträffar om ELS till hösten, efter remisshantering och beslut.

MSB genomför remissdialogen i samarbete med Föreningen Sveriges Brandbefäl, SBB.

Senast granskad: 1 april 2021

Till toppen av sidan