Till innehåll på sidan

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: På distans
Klockan: 10:00
Längd: 2,5 timmar

Beteendeförändring i pandemin – hur gör vi det lätt att göra rätt?

Den 15 april är du inbjuden till seminariet Beteendeförändring i pandemin – hur gör vi det lätt att göra rätt? som handlar om lärdomar av pandemin och spridning av evidensbaserad kunskap kopplat till beteendeförändrande åtgärder.

Detaljer

Målgrupp

Seminariet vänder sig dig som är professionellt verksam inom krisberedskap och/eller kommunikation på exempelvis myndighet, länsstyrelse, region och kommun. Seminariet riktar sig även till dig som arbetar med krisberedskap och/eller kommunikation på företag, branschorganisation eller någon annan typ av organisation. Seminariet vänder sig också till dig som arbetat med kommunikation under pandemin.

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt.

Sedan coronapandemin startade i början av 2020 har det genomförts massiva insatser på alla samhällsnivåer för att begränsa smittspridningen i samhället. Restriktioner, rekommendationer, beteendeförändrande åtgärder, kommunikation för att påverka den sociala normer och samhällets beteendekultur.

Allteftersom tiden går ökar pandemitröttheten i samhället med konsekvensen att det blir svårare att nå ut med budskap och vidmakthålla beteenden som gör att vi kan begränsa smittspridningen. I det sammanhanget har flera aktörer gett uttryck för att bara information inte ger tillräcklig effekt. De efterfrågar evidensbaserad kunskap om vad som kommunikativt fungerar och kan skapa effekt.

Under seminariet får du ta del av teorin bakom beteendeförändring med praktiska erfarenheter från pandemin med syftet att sprida kunskap och goda exempel.

Inbjudna talare:
Per Kristensson, Professor i psykologi vid Karlstads Universitet
Svensk Dagligvaruhandel
Länsstyrelsen Skåne
Trafikverket

Kontakt

För frågor kring seminariet:
samordning@msb.se
För frågor kring tekniska lösningen:
msb@reachem.se

Senast granskad: 29 mars 2021

Till toppen av sidan