Till innehåll på sidan

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 13:00
Antal platser: 200
Platser kvar: 200
Längd: Två halvdagar

Sotningskonferensen 2020

Årets sotningskonferens genomfördes digitalt 8-9 september.

Detaljer

Målgrupp

Konferensen riktar sig till hela sotningsbranschen; ansvariga tjänstemän och politiker i kommunerna, de som utför sotning och brandskyddskontroll, länsstyrelser och andra berörda.

Sotningskonferensen 2020 arrangerades av MSB tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR).

Syftet var att samla hela sotningsbranschen för att få tydligare förståelse för varandras uppdrag och skapa dialog om hur vi förhåller oss till lagstiftningen och verkar i systemet på bästa möjliga sätt. Det gör vi genom att ta upp aktuella frågor med tydlig koppling till kommunens ansvar.

Program och dokumentation:

Konferensen tog upp aktuella frågor men hade även vissa inslag av mer utbildande karaktär. Nedan finns programmet och dokumentation från konferensen.

Frågor och svar från konferensen

Kontaktperson:

Frågor om konferensen:
Håkan Sten
telefon: 010- 240 50 55

Fakta

2014 arrangerades den första "Nya sotningskonferensen" gemensamt av MSB, SKR och SSR i syfte att samla hela sotningsbranschen. Nu genomförs denna konferens för tredje gången. MSB har tidigare arrangerat Sotningskonferenser vartannat år som behandlat aktuella frågor.

Senast granskad: 23 oktober 2020

Till toppen av sidan