Till innehåll på sidan

Konferens: Offentlig sektors informationssäkerhet

MSB bjuder in till digital konferens om informationssäkerhet för offentlig sektor. Konferensen har temat säker digitalisering.

Detaljer

Målgrupp

Konferensen vänder sig främst till dig som arbetar med frågor som rör informationssäkerhet. Du kan till exempel vara:

 • Informationssäkerhetsansvarig
 • informationssäkerhetssamordnare
 • It-säkerhetsansvarig
 • chef/It-ansvarig
 • Personuppgiftsombud/dataskyddsombud
 • Jurist
 • Arkivarie
 • Kvalitetsansvarig
 • Beredskapssamordnare
 • Verksamhetscontroller

Kostnad

Det kostar inget att delta.

Konferensen arrangeras av MSB  den 30 september. Programmet som planeras är inriktat mot systematisk informationssäkerhet med bland annat MSB:s senaste föreskrifter inom området och tillhörande vägledning.

Anmälan och program

Anmälan är öppen från 24 juni till 23 september.

Program

 • Program konferensen Offentlig sektors informationssäkerhet 30 september 2020

  Tid

  Programpunkt

  8:30-9:00

  Incheckning

  9:00-9:15

  Inledningstal av generaldirektör Dan Eliasson, MSB

  9:15-9:55

  Systematiskt informationssäkerhetsarbete - Så mycket mer – och mindre – än MSB:s metodstöd
  Elina Lyckeborg och Hanna Lagerquist, MSB

  9:55-10:10

  Paus 15 minuter

  10:10-10:50

  Ledningssystemets praktiska värde för informationssäkerhet, erfarenheter, möjligheter och överraskningar
  Jesper Wokander, Malmö universitet