Till innehåll på sidan

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: MSB Sandö
Lokal: Se program
Klockan: 11:00
Antal platser: 18
Platser kvar: 18
Längd: 2 halvdagar + 1 heldag

Försök och simulering av brand i elbilar

I samarbete med kommunal räddningstjänst kommer MSB-projektet Early Responders Innovation Arena (ERIA) genomföra försök hur räddningstjänsten kan hantera en elbil som brinner i parkeringsgarage.

Detaljer

Målgrupp

Kommunal räddningstjänst (se längre ner i texten under Olika sätt att delta i försöket)

Försöksscenariot är att räddningstjänsten inte kan komma åt batterierna och släcka utan måste hantera en situation där de behöver begränsa konsekvenserna av en batteribrand som inte går att släcka.

Program

2020-09-08 Lokal: Glasbruket
11:00 Registrering och lunch
12:00 Bakgrund och problemformulering - Lotta Vylund, RISE
13:00 Ny vägledning, räddningsinsats där litiumjonbatterier förekommer - Yvonne Näsman, MSB
14:00 Fika
14:30 Bilbränder i garage – nya utmaningar - Ulf Bergholm, MSB
15:30 Försöksförberedelser
18:30 Middag i restaurangen
19:00 Möjlighet till älvdopp

2020-09-09 Lokal: Övningsfältet
08:00 Uppstart för deltagare i försöket
08:30 Försök 1: Begränsningsmetoder
12:00 Lunch
13:00 Försök 2: Säkert uttag av fordon (Fokus i försöket kan komma att ändras beroende på vilka lösningsförslag som är tillgängliga).
16:00 Sammanfattning ca 30 min, efterföljt av möjlighet att testa utrustning.
18:30 Middag i restaurangen
19:30 Efterhäng vid älven

2020-09-10 Lokal: Glasbruket/övningsfältet
09:00 Resultatdiskussion – Lotta Vylund, RISE; Tanja Ståhle, MSB
12:00 Lunch och hemresa
13:00 Efterarbete för försöksteamet – övriga har möjlighet att stanna kvar och ställa frågor eller besöka MSB Sandös övningsinfrastruktur

Inbjudan Hantering av brand i elbilar (pdf)Om försöket

Under tre dagar kommer nya metoder att testas, ny forsknings att presenteras och problematik kring elbilsbrand diskuteras. Under en heldag kommer försök att genomföras utifrån scenariot brand i elbil i parkeringsgarage, där räddningstjänsten inte kan komma åt batterierna och släcka utan måste hantera en situation där de behöver begränsa konsekvenserna av en batteribrand. Varmt välkomna att vara en del av att skapa nya lösningar inför dagens och framtidens utmaningar!

Olika sätt att delta i försöket

Försöken på Sandö är uppbyggda som live simuleringar på övningsfältet och fokus kommer att ligga på att begränsa branden i en sluten miljö som till exempel garage under jord. Ett försök är inte uppbyggd som en övning där en hel insats ska utvärderas. Fokus i ett försök är istället att utvärdera hur en ny innovation påverkar en specifik uppgift.
I ett försök behövs olika roller. Beroende på fokusområde och metodval kan en och samma person ha olika roller vid olika försök. Du har möjlighet att delta antingen som deltagare (användare) i simuleringen, som observatör eller har din räddningstjänst kanske ett eget lokalt framtaget sätt att hantera denna problematik som kan prövas? Se krav och möjligheter för de olika rollerna nedan:

Deltagare (OBS begränsat antal deltagare)

Krav: Operativ erfarenhet från kommunal räddningstjänst. Möjlighet att anlända till Sandö redan under måndagen den 7 september för att planera insatsen.

Möjlighet: Du får på ett praktiskt och interaktivt sätt delta i metodförsöken samt bidra med din och din organisations erfarenhet inom området vilken även kommer att dokumenteras och spridas. Vid stort intresse kommer ett urval genomföras.

Observatör

Krav: Efarenhet av metod- och teknikutveckling inom räddningstjänstområdet med fokus på brand och räddningsinsats. Gärna operativ erfarenhet från kommunal räddningstjänst.

Möjlighet: Du får från ett helikopterperspektiv under hela försöket ge och få dokumenterat din och din organisations erfarenhet inom området mer specifikt med fokus på interaktionen mellan människa-teknik-organisation.

En egen lösning?

Om din räddningstjänst har tagit fram en metod eller verktyg som ni tror skulle gå att pröva under försöket – hör av er direkt till försöksledare Lotta Vylund på RISE lotta.vylund@ri.se

Kontakt

Frågor kring samarbetet?
tanja.stahle@msb.se
tomas.ljunglund@msb.se
lotta.vylund@ri.se

Senast granskad: 10 juli 2020

Till toppen av sidan