Till innehåll på sidan

Sevesokonferensen 2020

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 15 oktober 2020
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 10:00
Antal platser: 300
Platser kvar: 193
 • Sevesokonferensen 2020

  Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med eventet. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera konferensen samt för informationsutskick via e-post före och efter konferensen.

  MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2020. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Välkommen till Sevesokonferensen 2020
som i år är en kostnadsfri digital konferens.

Detaljer

Målgrupp

Konferensen riktar sig främst till verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen, myndigheter, säkerhetschefer, huvudskyddsombud, räddningstjänsten och andra aktörer som arbetar med hälsa, miljö och säkerhet och som på något sätt kommer i kontakt med Sevesolagstiftningen.

För att begränsa risken för spridning av COVID-19 har vi beslutat att arrangera Sevesokonferensen 2020 digitalt.

Sevesokonferens 22 oktober 2020 Sevesokonferens 22 oktober 2020

Syftet med årets konferens är bland annat att ge information om vad som är aktuellt inom området samt uppmärksamma ledning och personer som ansvarar för säkerheten vid verksamheter som hanterar farliga ämnen.

Några programpunkter:

 • Kontinuitetshantering – att planera för att kunna upprätthålla sin verksamhet även vid störningar
 • Hur företagets säkerhetskultur förändras/påverkas efter en olycka
 • Skärpta lagkrav för de som lagrar eller använder fluortensidbaserade skumsläckmedel
 • Erfarenheter från cisternolyckan hos Stena Recycling.

Detaljerat program kommer senare.

Kontakt

Narges Teimore
010-240 5402

Senast granskad: 25 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan