Till innehåll på sidan

Konferens: Klimatanpassning - HÄR och NU

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 6 september 2020
Ort: Karlstad
Lokal: CCC, Karlstad Conference Center, Tage Erlandergatan 8A, Karlstad
Klockan: 09:00
Antal platser: 40
Platser kvar: 26
Längd: 7,5 timmar
 • Klimatkonferens - CCC

  Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med eventet. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera workshopen samt för informationsutskick via e-post före och efter konferensen.

  MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2020. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Sista anmälningsdag: 6 september 2020
Ort: Karlstad
Lokal: YouTube
Klockan: 09:00
Antal platser: 500
Platser kvar: 470
Längd: 7,5 timmar
 • Klimatkonferens - webbsändning

  Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med eventet. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera workshopen samt för informationsutskick via e-post före och efter konferensen.

  MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2020. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Förändrat klimat kräver ny riskmedvetenhet och utvecklad förmåga. I samverkan med räddningstjänsten Medelpad och räddningstjänsterna Västra Götaland bjuder vi in till en dag om Klimatanpassning för kommunal räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

Kommunal räddningstjänst.

Kostnad

Ingen kostnad. Vi bjuder på lunch.

Risker för omfattande naturolyckor och extrema väderhändelser ökar till följd av förändrat klimat.

Kunskapen om dessa risker samt om tillkommande risker till följd av nya lösningar för att minska klimatpåverkan behöver öka.

För att effektivt kunna förebygga och hantera natur- och klimatrelaterade risker förutsätts ökat samarbete mellan samhällets aktörer och kommunal räddningstjänst behöver planera långsiktigt och ha förmåga att kunna hantera nya situationer.

Om anmälan

Konferensen kommer också att direktsändas och visas i MSB:s Youtube kanal. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekomendationer gällande antalet personer som får delta på plats på CCC.

Du anmäler dig antingen till den fysiska konferensen eller till den webbsända.

 • Program

  Moderator: Leif Gustavsson, MSB

  09:00
  Registrering och fika

  09:30  
  Inledning, Dan Eliasson, MSB

  10:00   
  Globalt perspektiv på risker som påverkar oss, Tomas Ries, FHS

  10:30
  Framtida väder, Gustav Strandberg, SMHI

  11:00
  Risker och vägledning i förändrat klimat, panelsamtal Boverket, Trafikverket, SGI, MSB

  12:00-13:00   
  Lunch

  13:00   
  Utmaningar i klimatanpassning av Göteborg, Eva-Lena Torudd, Göteborg stad

  13:30   
  Exemplet Arvika, Elin Alsterhag, chef teknisk stab Arvika och Mattias Larsson, Räddningschef Arvika

  14:00   
  Kartunderlag för riskbedömning, MSB

  14:30   
  Fika

  15:00   
  Lärdomar från andra länder

  15:30  
  Klimatanpassad räddningstjänst, Mats Bergmark, Medelpads räddningstjänstförbund

  16:00-16:30   
  Summering av vägledning & stöd samt avslutning

Kontakt

Vid frågor kontakta programgruppen: Mette Lindahl Olsson, tfn: 010-240 51 27, Cecilia Alfredsson, tfn: 010-240 5082, Anna Sahlberg  tfn: 070-7917519, Mats Bergmark tfn: 070-377 5550.

Senast granskad: 9 juni 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan