Till innehåll på sidan

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 09:00
Antal platser: 60
Platser kvar: 59
Längd: 6 timmar

Farliga ämnen - digitalt seminarium

Seminariet syftar till att öka Sevesohandläggarnas kunskaper om farliga ämnen och dess egenskaper.

Detaljer

Målgrupp

Sevesohandläggare på länsstyrelsen.

Några programpunkter:

  • CLP och klassificering
  • Fysikaliska farorna hos Sevesoklassade ämnen (brandfarlighet, explosivitet och oxidationsförmåga, reaktivitet m m).
  • Några av de miljö-/hälsofaror som förekommer hos Sevesoklassade ämnen.

För att begränsa risken för spridning av COVID-19 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutat att arrangera seminarium om farliga ämnen digitalt.

Detaljerat program samt hur anslutning till seminariet går till kommer senare till de som har anmält sig.

För ytterligare information om seminariet:

Carl Bonde, MSB           
Telefon: 010-240 52 96           
E-post: carl.bonde@msb.se

Senast granskad: 24 augusti 2020

Till toppen av sidan