Till innehåll på sidan

Nationell konferens för oljeskadeskydd 2020

Tillfällen

Spara datumet! Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) genomför årets konferens den 25-26 november 2020.

Detaljer

Målgrupp

Berörda aktörer, oavsett om det är en kommun, ett privat företag, en frivilligorganisation eller en myndighet som har en roll före, under eller efter en händelse med utsläpp av olja till sjöss och på strand.

Konferensen har genomförts årligen sedan 2012 och är en viktig del av NSOs samordning av området. Till konferensen inbjuds alla berörda aktörer, oavsett om det är en kommun, ett privat företag, en frivilligorganisation eller en myndighet som har en roll före, under eller efter en händelse med utsläpp av olja till sjöss och på strand. Syftet med konferensen är att få en aktuell helhetsbild av utvecklingen och utmaningar samt att föra en strategisk dialog om framtida prioriteringar.

Vid konferensen erbjuds utrymme för talare som genomfört relevanta projekt eller aktuella erfarenheter från händelser. En stående punkt är ”goda exempel” från länens arbete med oljeskyddsplanering. Önskemål angående särskilda teman eller förslag till presentationer välkomnas!

Kontaktperson är sonja.dobo@msb.se

Mer information kommer läggas upp på denna sida allt eftersom.

Senast granskad: 26 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan