Till innehåll på sidan

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 17 november 2020
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 10:00
Antal platser: 50
Platser kvar: 18
Längd: 1,5 timme
 • LUPP - digitalt webbinarium

  Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med webbinariet. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera webbinariet samt för informationsutskick via e-post före och efter webbinariet.

  MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2020. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

MSB RIB Lupp – ledning och uppföljning av räddningsinsatser- digitalt webbinarium

Programvaran Lupp, är ett program för ledning och uppföljning av räddningsinsatser i programpaketet MSB RIB. Syftet med webbinariet är att öka räddningstjänstens kunskaper om Lupp och få information om framtida utveckling.

Detaljer

Målgrupp

Personal inom räddningstjänsten. Räddningskåren har gällande abonnemang på MSB RIB.

Några programpunkter:                                           

 • Nyheter i Lupp
 • Lupp-app
 • Framtida utveckling
 • Frågestund

Detaljerat program samt hur anslutning till webbinariet går till skickas senare till de som har anmält sig.

Möjlighet finns att ställa frågor på förhand (senast 15 november) och få svar under webbinariet. Skicka e-post till rib@msb.se

För ytterligare information om webbinariet:   

Magnus Forsmark, MSB           
Telefon: 010-240 51 65           
E-post: magnus.forsmark@msb.se

Senast granskad: 2 oktober 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan