Till innehåll på sidan

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 3 november 2020
Ort: Digitalt
Lokal: Digitalt
Klockan: 13:00
Antal platser: 700
Platser kvar: 180
Längd: Två halvdagar
 • LSO 2.0

  Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med eventet. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera seminariet samt för informationsutskick via e-post före och efter seminiariet.

  MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2020. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

LSO 2.0 - ändringar för en effektivare kommunal räddningstjänst

Välkommen till ett digitalt seminarium om de planerade förändringarna i LSO. Under seminariet kommer det pågående arbetet, med bland annat olika föreskrifter, att beskrivas och diskuteras i olika panelsamtal. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Seminariet genomförs i samverkan mellan MSB, Brandskyddsföreningen och Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB).

Program

Följande delar kommer att redovisas under respektive dag. Detaljerat program kommer att publiceras på webben och skickas ut till anmälda deltagare innan konferensen.

Dag 1: (kl. 13:00-16:30)

 • Arrangörerna hälsar välkomna
 • Inledning av MSBs generaldirektör
 • Bakgrund till förändringarna
 • Krav på övergripande ledning och stöd till ledningsutveckling
 • Pågående arbete med nya ledningsutbildningar
 • MSBs roll att fördela och prioritera resurser samt erfarenheter ifrån sommaren 2020.

Dag 2: (kl. 08:30-12:00)

 • Vilka krav kommer att ställas på de nya handlingsprogrammen och vilket stöd kommer att finnas för framtagandet?
 • Framtidens tillsyn – hur blir den? Planerade förändringar i den statliga och den kommunala tillsynen.
 • Föreskrifter om undersökningsrapporter - vad kommer det att innebära?
 • Avslutning

Kontakt

Nina Bergström, nina.bergstrom@msb.se

Förändringar i lagen om skydd mot olyckor, LSO

Under hösten 2020 planeras förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO).

MSB förbereder föreskrifter och olika former av stöd till kommunerna inför att den förändrade lagen träder i kraft 2021. Bland annat tas nya föreskrifter fram om:

 • Handlingsprogram
 • Kommunal tillsyn
 • Undersökningsrapporter
 • Ledningssystem

Förändringar i lagen om skydd om olyckor, LSO på msb.se

Senast granskad: 19 oktober 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan