Till innehåll på sidan

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, presenterar sitt arbete inom resilienta samhällen mm.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 27 mars 2020
Ort: Stockholm
Lokal: Kungslyktan, MSB, Tomteboda
Antal platser: 50
Platser kvar: 16
Längd: 15.00-17.00
 • Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med eventet. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera workshopen samt för informationsutskick via e-post före och efter workshopen.

  MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2020. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Under detta seminarium får vi möjlighet att ta del av OECD’s arbete hur ledning och styrning av ett robust samhälle kan byggas.

Detaljer

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt.

Tänk på att anmäla dig i god tid om du inte arbetar på MSB, så att dina uppgifter kan lämnas över till vakten.

OECD har tagit fram OECD Reviews of Risk Management Policies Good Governance for Critical Infrastructure Resilience, en rapport som behandlar hur arbetet med samhällsviktig verksamhet kan bedrivas. En enkät bland medlemmarna håller på att analyseras och man har även gjort djupanalyser av länder, exempelvis Finland, och har erbjudit Sverige att göra en analys. Även OECD’s engagemang inom Sendai DRR kommer att lyftas.

OECD utgör ett forum för utbyte av erfarenheter samt idéer, och är ett organ för samarbete mellan i första hand regeringarna i industriländer med demokrati, frihandel och marknadsekonomi. Samarbetet omfattar många olika områden som påverkar ekonomin och syftar till att främja välfärdsutvecklingen i olika avseenden. Av central betydelse i arbetet är makroekonomisk utveckling, struktur- och handelspolitik.

OECD har för tillfället 36 medlemsstater och har sitt sekretariat i Paris. Samarbetet sker i huvudsak i kommittéer med deltagande från medlemsländerna. Inom vissa branscher sker djupa samarbeten, som exempelvis elektroniska kommunikationer, energi och finans. OECD är även engagerade inom Sendai ramverket för katastrofriskreducering. Många svenska myndigheter deltar aktivt i OECD’s arbetsgrupper, fora och konferenser. MSB deltar dels i High level risk forum och en tillhörande expertgrupp, dels inom cybersäkerhetsområdet och dels inom operativ katastrofhantering.

Här kan du ladda ned rapporten

Senast granskad: 24 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan