Till innehåll på sidan

Dialogworkshop 4: Innovation

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 28 februari 2020
Ort: Stockholm
Lokal: Stockholm Waterfront
Antal platser: 50
Platser kvar: 34
 • Dialogworkshop 4: Innovation

  Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med eventet. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera workshopen samt för informationsutskick via e-post före och efter workshopen.

  MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2020. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Tema: Seminarium om organisatoriskt lärande och delad kunskap för ökad innovationsförmåga.

Detaljer

Målgrupp

Workshoparna riktar sig till blåljusaktörer och aktörer inom offentlig sektor med utvecklings- eller innovationsuppdrag som har bäring på samhällssäkerhet. I början av 2020 sammanfattas arbetet för att ligga till grund för fortsatta initiativ.

Inom ramen för MSB:s projekt ERIA anordnas under 2019 fyra självständiga workshopar för att skapa en fördjupad dialog om innovation och dess förutsättningar inom blåljusområdet och för att påverka utvecklingen av ett verklighetslabb för skydd och undsättning.

Efter att i tre workshopar ha fördjupat oss i innovationens drivkrafter, metoder och processer för tester och försök samt i samarbete med behovsägare ha tagit fram konkreta förslag på försök och utvärderingar som ERIA och verklighetslabbet har ambitionen att genomföra under 2020 är det nu dags för den fjärde och sista innovationsdialogen.

WS#4 genomförs som ett  seminarium som riktar sig till en bredare målgrupp inom området innovation och skydd och undsättning. Presentation av MSB:s initativ inom innovationsområdet kombineras med hittills uppnådda resultat inom projektet ERIA och med föredrag och diskussioner om organisatoriskt lärande i offentlig sektor varvas med exempel från andra myndigheters innovationsprocesser och om hur ett verklighetslabb kan samspela med andra initiativ inom innovation för samhällsskydd och beredskap.

På projektets hemsida www.msb.se/eria kan du ta del av resultaten från tidigare workshopar.

Inbjudan med mer information och programVälkommen med din anmälan.

Senast granskad: 13 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan