Till innehåll på sidan

Informations- och dialogmöten gällande kommande ledningsutbildningssystem

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Uddevalla
Lokal: Brandstationen
Klockan: 13:00
Antal platser: 30
Platser kvar: 21
Anmälan stängd
Ort: Umeå
Lokal: Brandstationen
Klockan: 13:00
Antal platser: 40
Platser kvar: 32
Anmälan stängd
Ort: Uppsala
Lokal: Viktoria
Klockan: 13:00
Antal platser: 36
Platser kvar: 22
Hösten 2021 kommer en ny reviderad ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst att erbjudas. Just nu pågår ett utvecklingsarbete då arbetsgruppen vill kunna ta in synpunkter på den kommande utbildningen.

Detaljer

Målgrupp

Kommunal räddningstjänst

Kostnad

Ingen kostnad. Vi bjuder på fika

Inställt i mars och april

Informations- och dialogmötet som skulle hållas i mars och april är uppskjutna och kommer att hållas längre fram.

Mötesform

Fokus ligger på de kurser som kommer ersätta Räddningsledare A och Räddningsledning B. Med start 2019 och fram till hösten 2021 pågår ett intensivt utvecklingsarbete, där arbetsgruppen för utvecklingsarbetet består av både representanter från kommunal räddningstjänst samt från MSB:s utbildningsorganisation. Arbetsgruppen arbetar också tätt ihop med ELS-projektet som pågår parallellt med utveckling av ny ledningsutbildning.

Under våren 2020 kommer arbetsgruppen att besöka fyra platser där arbetet förläggs hos kommunal räddningstjänst. Detta blir ett tillfälle för information om utbildningen och utbildningssystemet, dialog/workshop samt att kunna ta in synpunkter på den kommande utbildningen. Senare under året kommer även arbetsgruppen befinna sig i Kalmar - i samband med Brandkonferensen 2020.

Arbetsgruppen bjuder in representanter från de räddningstjänstorganisationer som befinner sig i samma geografiska närhet, eller ingår i ett förbund/samarbete. Målgruppen är framförallt utbildningsansvariga, befäl/ledningspersonal och liknande – med ett särskilt intresse kring ledningsutbildning. Beroende på lokaler är antalet platser begränsade. 

Välkommen!

Senast granskad: 25 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan