Till innehåll på sidan

Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Skövde
Lokal: Scandic Billingen
Antal platser: 50
Platser kvar: 17
Anmälan stängd
Ort: Göteborg
Lokal: United Spaces, Östra hamngatan 16
Antal platser: 50
Platser kvar: 3
MSB har tillsammans med Länsstyrelsen och Försvarsmakten beslutat ställa in workshoparna om beredskapshänsyn i samhällsplaneringen den 18 mars i Skövde och 19 mars i Göteborg.

De ställs in med anledning av det ansträngda arbetsläget för berörda kommuner och länsstyrelser med anledning av coronapandemin.
De presentationer som skulle ha gjorts kommer att läggas ut på msb.se för alla att ta del av.

Detaljer

Målgrupp

Beredskapssamordnare och samhällsplanerare på kommunal nivå i Västra Götalands län.

 

Den 18 mars riktar vi oss främst till de mindre kommunerna i länet och den 19 mars riktar vi oss till större kommuner i länet, men det är öppet för målgruppen att delta vid båda tillfällena. Programmet och innehållet kommer att vara detsamma bägge datumen.

OBS! Workshoparna är inställda. Se texten ovan.

Vi ser helst att deltagarna har erfarenhet av att delta i översiktsplaneprocessen på kommunal nivå eftersom det är kunskapsunderlag för den processen som kommer diskuteras vid workshopen.

Syftet med workshopen är att skapa en bild av kommunernas behov av stöd inom området beredskapshänsyn i samhällsplaneringen och hur kommunerna idag hanterar totalförsvarsfrågan i den fysiska planeringen.

Presentationer

Då workshoparna är inställda publicerar vi här de presentationer som skulle ha gjorts för alla att ta del av. Se MSB:s presentation Vad menar vi med beredskapshänsyn i samhällsplaneringen och Länsstyrelsens presentation Länsstyrelsens roll, krisberedskap och totalförsvar i samhällsplaneringen.

Program OBS! Workshoparna är inställda. Se texten ovan.

09:00

Kaffe

09:30

Länsstyrelsens roll, krisberedskap och totalförsvar i samhällsplaneringen, Lst VG

10:00

Återupptagen totalförsvarsplanering, vad innebär det? Västra Militärregionen

10:30

Vad menar vi med beredskapshänsyn i samhällsplaneringen, MSB

11:00

Hur tar vi beredskapshänsyn i samhällsplaneringen idag?  Gruppövning

12-13

Lunch

13.00

Beredskapshänsyn i samhällsplaneringen – vad innebär det när vi blickar framåt? Gruppövning

14.00

Vilka behov av stöd kan vi se i samhällsplaneringsprocessen, Gruppövning

14.30

Sammanfattning av dagen

15.00

Kaffe, avslutning

Här kan du ladda ned inbjudan i sin helhet

Senast granskad: 4 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan