Till innehåll på sidan

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Solna, Stockholm
Lokal: MSB:s lokaler i Tomteboda
Klockan: 11:00
Antal platser: 50
Platser kvar: 50
Längd: 2 dagar

Sevesotillsynskonferens i maj -INSTÄLLD

Med anledning av pågående Coronapandemi och enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer har MSB gjort bedömningen att konferensen inte ska genomföras.

Detaljer

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som är handläggare på länsstyrelsen och arbetar med Sevesolagstiftningen.

Kontakt

Kontakt

Helena Håkansson

Kontakt

Carl Bonde

Vi har även gjort bedömningen att det är svårt att genomföra denna typ av konferens via Skype, webbsändning eller liknande.

Vi är givetvis väldigt ledsna över situationen och funderar och diskuterar hur vi under pågående Coronapandemi, kan ge er stöd och vägledning inom Sevesoområdet. Vi ber att få återkomma om detta.

Inplanerat webbinarium den 14 maj - Redovisning från MJV om säkerhetsindikatorer (SPI:er) kommer att genomföras som planerat. MSB kommer att skicka ut inbjudan efter påsk.

Som information har MSB kommande aktiviteter inplanerade under hösten 2020. Vår förhoppning är att kunna genomföra dessa aktiviteter, men är väl medvetna om osäkerheten. Ingen vet hur läget ser ut i höst , men vi kommer att genomföra riskbedömningar efter sommaren för att avgöra om de kan genomföras.
-    Seminarium om farliga ämnen, 21 oktober
-    Nationella Sevesokonferensen, 22 oktober
-    Kurs i riskhantering, 3 dagar i november

Tema för den inställda Sevesotillsynskonferens var tillsyn. Syftet med dagarna är stärka handläggarnas roll vid Sevesotillsyn samt att ge ökad samsyn för att uppnå en mer likvärdig och effektiv tillsyn. Dagarna ska även ge tillfälle att utbyta erfarenheter och ge varandra inspiration.

Senast granskad: 18 mars 2020

Till toppen av sidan