Till innehåll på sidan

Aktörsgemensamt CBRNE-möte

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 10 januari 2020
Ort: Stockholm
Lokal: Näringslivets hus
Antal platser: 10
Platser kvar: 2
Längd: 2 dagar
 • Anmälan till aktörsgemensamt CBRNE-möte

  Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med Aktörsgemensamt CBRNE-möte 22-23 januari 2020.

  Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera det aktörsgemensamma CBRNE-mötet samt för informationsutskick via e-post före och efter mötet. MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad.

  Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se.

  Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.
  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter.

  Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på tel 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

  För att få information om kommande arrangemang och nyheter inom CBRNE-området så önskar vi behålla din mailadress även efter ovanstående arrangemang för att kunna distribuera informationen till dig.

  Samtycker du till att få information om kommande arrangemang och nyheter inom CBRNE-området?
Välkommen till ett aktörsgemensamt CBRNE-möte. Temat är B-ämnen.

Detaljer

Målgrupp

Mötet riktar sig till alla aktörer inom CBRNE-området, från lokal till central nivå, och där alla har ett gemensamt ansvar för innehållet i mötet.

Kontakt

Mirja Lenz Torbjörnsson
010-240 53 07
Ingrid Persson
010-240 54 35
Johan Trulsson
010-240 53 30

Program

Kommer senare.

Senast granskad: 2 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan