Till innehåll på sidan

Seminarium IT-säkerhet i transportsektorn

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Solna
Lokal: MSB, Terminalvägen 14, Solna
Klockan: 12:00
Antal platser: 72
Platser kvar: 9
Längd: 1 dag
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) arrangerar den 18 februari 2020 ett seminarium om IT-säkerhet i transportsektorn. Tre olika FOI-studier kommer att presenteras under dagen.

Detaljer

Målgrupp

IT-säkerhetsansvariga, säkerhetsansvariga, beslutsfattare samt tekniker inom transportsektorn och närliggande verksamheter.

Kontakt

Gustav Söderlind

Hotanalys av ett informationssystem för farligt gods: En övergripande analys av ett informationssystem för information om transporter av farligt gods inom Europa syfte att identifiera hot och eventuella IT- säkerhetsrelaterade problem med lösningen.

Kartläggning av elektroniska styrsystem i tunga fordon: En översiktlig kartläggning över system och teknologier som används i tunga fordon med fokus på hur dessa är sammankopplade, hur de kopplar upp sig på nätet samt vilka delar som pratar med vilka.

Lag och cybersäkerhet i smart vägtrafik: En kartläggning av lagrum och bestämmelser som är relevanta för cybersäkerheten i uppkopplade, automatiserade fordon.

11.30 - 12.00 Registrering (bjuds på enklare lunchmacka)
12.00 - 12.15 Introduktion (MSB)
12.15 - 12.45 Hotanalys av ett informationssystem för farligt gods
12.45 - 13.30 Kartläggning av elektroniska styrsystem i tunga fordon
13.30 - 13.45 Paus
13.45 - 15.30 Lag och cybersäkerhet i smart vägtrafik
15.30 Avslut

Senast granskad: 17 januari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan