Till innehåll på sidan

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Solna
Lokal: MSB, Terminalvägen 14, Solna
Klockan: 12:00
Antal platser: 72
Längd: 1 dag

Seminarium IT-säkerhet i transportsektorn

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) arrangerar den 18 februari 2020 ett seminarium om IT-säkerhet i transportsektorn. Tre olika FOI-studier kommer att presenteras under dagen.

Detaljer

Målgrupp

IT-säkerhetsansvariga, säkerhetsansvariga, beslutsfattare samt tekniker inom transportsektorn och närliggande verksamheter.

Kontakt

Gustav Söderlind

Hotanalys av ett informationssystem för farligt gods: En övergripande analys av ett informationssystem för information om transporter av farligt gods inom Europa syfte att identifiera hot och eventuella IT- säkerhetsrelaterade problem med lösningen.

Kartläggning av elektroniska styrsystem i tunga fordon: En översiktlig kartläggning över system och teknologier som används i tunga fordon med fokus på hur dessa är sammankopplade, hur de kopplar upp sig på nätet samt vilka delar som pratar med vilka.

Lag och cybersäkerhet i smart vägtrafik: En kartläggning av lagrum och bestämmelser som är relevanta för cybersäkerheten i uppkopplade, automatiserade fordon.

11.30 - 12.00 Registrering (bjuds på enklare lunchmacka)
12.00 - 12.15 Introduktion (MSB)
12.15 - 12.45 Hotanalys av ett informationssystem för farligt gods
12.45 - 13.30 Kartläggning av elektroniska styrsystem i tunga fordon
13.30 - 13.45 Paus
13.45 - 15.30 Lag och cybersäkerhet i smart vägtrafik
15.30 Avslut

Senast granskad: 17 januari 2020

Till toppen av sidan