Till innehåll på sidan

Begränsa miljöpåverkan vid räddningsinsats

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 15 januari 2020
Ort: Jönköping
Lokal: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Antal platser: 50
Platser kvar: 20
Längd: En dag
 • Anmälan till Begränsa miljöpåverkan vid räddningsinsats 19 februari i Jönköping

  Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med eventet. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera workshopen samt för informationsutskick via e-post före och efter workshopen.

  MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2019. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Sista anmälningsdag: 16 januari 2020
Ort: Linköping
Lokal: Elite Stora Hotellet, Stora Torget 9
Antal platser: 50
Platser kvar: 36
Längd: En dag
 • Begränsa miljöpåverkan vid räddningsinsats, Linköping

  Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med eventet. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera workshopen samt för informationsutskick via e-post före och efter workshopen.

  MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2019. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Sista anmälningsdag: 15 januari 2020
Ort: Nässjö
Lokal: Hotell Högland, Esplanaden 4
Antal platser: 50
Platser kvar: 22
Längd: En dag
 • Anmälan till Begränsa miljöpåverkan vid räddningsinsats 29 februari, Nässjö

  Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med eventet. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera workshopen samt för informationsutskick via e-post före och efter workshopen.

  MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2019. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Välkommen på seminarium med syfte att öka den lokala och regionala förmågan att hantera akuta händelser med minskad miljöpåverkan.

Detaljer

Målgrupp

Räddningstjänsten, beredskapsfunktioner VA, tjänsteman i beredskap, miljömyndigheter (kommuner och länsstyrelsen) och säkerhetssamordnare.

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt för dig som deltagare. MSB bjuder på lunch och fika. Begränsat antal deltagare. MSB förbehåller sig rätten att välja ut deltagare för att få lämpligt antal deltagare från varje aktörsgrupp. Uteblivet deltagande utan avanmälan debiteras 500 kronor.

Utbildningsdagen genomförs med gruppdiskussioner kring olika övningsscenarier från inträffade händelser. Scenarierna berör miljöbalkens allmänna hänsynsbestämmelser, vattenskyddsområdens zonindelning, olika aktörers roller och ansvar, exempel på metod och teknik för att begränsa miljöpåverkan, räddningstjänstbegreppet m.m.

Preliminärt programSyfte

Att öka den lokala och regionala förmågan att hantera akuta händelser med minskad miljöpåverkan vid räddningsinsatser.

Mål

Öka förståelsen för olika aktörers roller och ansvar, öka kunskapen om miljöbalkens allmänna hänsynsregler och inspirera till fortsatt samarbete med att identifiera och förebygga miljörisker.

Har du några frågor?

Välkommen att kontakta Christina Ronquist.

Christina Ronquist
010 240 51 82

Inbjudan har skickats ut till berörda inom Östergötlands och Jönköpings län.

Senast granskad: 21 november 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan