Till innehåll på sidan

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Jönköping
Lokal: Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Klockan: 08:30
Antal platser: 50
Platser kvar: 50
Längd: En dag
Anmälan stängd
Ort: Nässjö
Lokal: Hotell Högland, Esplanaden 4
Klockan: 08:30
Antal platser: 50
Platser kvar: 50
Längd: En dag
Anmälan stängd
Ort: Linköping
Lokal: Elite Stora Hotellet, Stora Torget 9
Klockan: 08:30
Antal platser: 50
Platser kvar: 50
Längd: En dag

Begränsa miljöpåverkan vid räddningsinsats

Välkommen på seminarium med syfte att öka den lokala och regionala förmågan att hantera akuta händelser med minskad miljöpåverkan.

Detaljer

Målgrupp

Räddningstjänsten, beredskapsfunktioner VA, tjänsteman i beredskap, miljömyndigheter (kommuner och länsstyrelsen) och säkerhetssamordnare.

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt för dig som deltagare. MSB bjuder på lunch och fika. Begränsat antal deltagare. MSB förbehåller sig rätten att välja ut deltagare för att få lämpligt antal deltagare från varje aktörsgrupp. Uteblivet deltagande utan avanmälan debiteras 500 kronor.

Utbildningsdagen genomförs med gruppdiskussioner kring olika övningsscenarier från inträffade händelser. Scenarierna berör miljöbalkens allmänna hänsynsbestämmelser, vattenskyddsområdens zonindelning, olika aktörers roller och ansvar, exempel på metod och teknik för att begränsa miljöpåverkan, räddningstjänstbegreppet m.m.

Preliminärt program för LinköpingPreliminärt program för NässjöPreliminärt program för Jönköping

Syfte

Att öka den lokala och regionala förmågan att hantera akuta händelser med minskad miljöpåverkan vid räddningsinsatser.

Mål

Öka förståelsen för olika aktörers roller och ansvar, öka kunskapen om miljöbalkens allmänna hänsynsregler och inspirera till fortsatt samarbete med att identifiera och förebygga miljörisker.

Har du några frågor?

Välkommen att kontakta Christina Ronquist.

Christina Ronquist
010 240 51 82

Inbjudan har skickats ut till berörda inom Östergötlands och Jönköpings län.

Senast granskad: 21 november 2019

Till toppen av sidan