Till innehåll på sidan

Begränsa miljöpåverkan vid räddningsinsats, Jönköping

Tillfälle

Datum
19 feb
Tid
08:30 - 16:00
Ort
Jönköping
Lokal
Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3
Sista anmälningsdag: 15 januari 2020
Till anmälan
Välkommen på seminarium med syfte att öka den lokala och regionala förmågan att hantera akuta händelser med minskad miljöpåverkan.

Utbildningsdagen genomförs med gruppdiskussioner kring olika övningsscenarier från inträffade händelser. Scenarierna berör miljöbalkens allmänna hänsynsbestämmelser, vattenskyddsområdens zonindelning, olika aktörers roller och ansvar, exempel på metod och teknik för att begränsa miljöpåverkan, räddningstjänstbegreppet med mera.

Preliminärt program

Syfte

Att öka den lokala och regionala förmågan att hantera akuta händelser med minskad miljöpåverkan vid räddningsinsatser.

Mål

Öka förståelsen för olika aktörers roller och ansvar, öka kunskapen om miljöbalkens allmänna hänsynsregler och inspirera till fortsatt samarbete med att identifiera och förebygga miljörisker.

Målgrupp

Räddningstjänsten, beredskapsfunktioner VA, tjänsteman i beredskap, miljömyndigheter (kommuner och länsstyrelsen) och säkerhetssamordnare.

Anmälan och kostnad

Seminariet är kostnadsfritt för dig som deltagare. MSB bjuder på lunch och fika. Begränsat antal deltagare. MSB förbehåller sig rätten att välja ut deltagare för att få lämpligt antal deltagare från varje aktörsgrupp. Uteblivet deltagande utan avanmälan debiteras 500 kronor.

Har du några frågor, välkommen att kontakta Christina Ronquist.

Christina Ronquist
010 240 51 82

Anmälan har skickats ut till berörda inom Jönköpings län.

Senast granskad: 1 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan