Till innehåll på sidan

Räddningstjänstråd och NKR våren 2020

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 26 februari 2020
Ort: Stockholm
Antal platser: 35
Platser kvar: 20
 • Anmälan till Räddningstjänstråd och NKR 2020

  Jag deltar i följande:

  Hantering av personuppgifter

  Samtycke till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med eventet. Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera konferensen samt för informationsutskick via e-post före och efter konferensen.

  MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad. Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2020. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

  Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på telefon 010-240 240.

  Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

  Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Välkommen till MSB:s Räddningstjänstråd och SKRs Nätverk för kommunal räddningstjänst, NKR 22 och 23 april.

Detaljer

Målgrupp

Träffen riktar sig till dig som är utsedd att representera ditt län. Anmälan erbjuds dig som är särskilt inbjuden.


Räddningstjänstrådet onsdag 22 april

Programmet börjar klockan 10:00 avslutas klockan 17:00. Kaffe serveras från klockan 09:30.

Syftet med rådet är att främja dialogen mellan MSB och kommunal räddningstjänst, för att identifiera gemensamma framtida utvecklingsområden och utmaningar. Genom rådet kan dialog föras om behov och inriktning av utveckling, utbildning och stöd till den kommunala räddningstjänsten.

Nätverk för kommunal räddningstjänst torsdag 23 april

Programmet startar med den gemensamma middagen på kvällen 22 april. Mötet startar klockan 08:30 och avslutas klockan 15:30.

Syftet med nätverket för kommunal räddningstjänst, NKR är att vara ett forum för dialog mellan SKR och medlemmarna för inriktning av SKR:s intressebevakning och att inhämta kommunernas behov av stöd för verksamhetsutveckling.

Program

Ett detaljerat program och deltagarlista kommer att skickas ut snarast efter anmälningstidens slut.

Senast granskad: 4 februari 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan