Till innehåll på sidan

Nätverket för samband och ledningsplatser

Tillfällen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in representanter från samtliga länsstyrelser till ett nätverk för kunskap och erfarenhetsutbyte om samhällsviktiga kommunikationstjänster (Rakel, WIS, SGSI) samt om länsstyrelsernas ledningsplatser. Nätverket vänder sig till dig som jobbar med lednings- och samverkansfrågor, gällande teknik och/eller metod.

Detaljer

Målgrupp

Särskilt utvalda på länsstyrelserna som ingår i nätverket. Inbjudan har skickats separat med e-post till deltagarna. 

Nätverksträffen den 28-29 april är inställd.

Senast granskad: 2 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan