Till innehåll på sidan

Nätverket för samband och ledningsplatser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuder in representanter från samtliga länsstyrelser till ett nätverk för kunskap och erfarenhetsutbyte om samhällsviktiga kommunikationstjänster (Rakel, WIS, SGSI) samt om länsstyrelsernas ledningsplatser. Nätverket vänder sig till dig som jobbar med lednings- och samverkansfrågor, gällande teknik och/eller metod.

Detaljer

Målgrupp

Särskilt utvalda på länsstyrelserna som ingår i nätverket. Inbjudan har skickats separat med e-post till deltagarna. 

Nätverksträffen den 28-29 april är inställd.

Senast granskad: 2 mars 2020

Till toppen av sidan