Till innehåll på sidan

Sevesokonferensen 2019

Här finns dokumentation från Sevesokonferensen 2019 som hölls i Stockholm 24 september.

Detaljer

Målgrupp

Konferensen riktar sig främst till verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen, myndigheter, säkerhetschefer, huvudskyddsombud, räddningstjänsten och andra aktörer som arbetar med hälsa, miljö och säkerhet och som på något sätt kommer i kontakt med Sevesolagstiftningen.

Syftet med årets konferens var att ge information om vad som är aktuellt inom området, återkoppling från förra konferensen. Några programpunkter:

  • Nya säkerhetsskyddslagen
  • NIS-direktivet som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem
  • MSB:s vägledning om att motverka terrorism och annan allvarlig brottslighet med kemikalier
  • Övergripande information om innehållet i ADR-S, Lag (2006:263) om transport av farligt gods och hur dessa bestämmelser arbetas fram

 

Senast granskad: 14 maj 2020

Till toppen av sidan