Till innehåll på sidan

Sevesokonferensen 2019

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Längd: 09:00 - 16:30
Lokal: City Conference Centre
Konferensen riktar sig främst till verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen, myndigheter, säkerhetschefer, huvudskyddsombud, räddningstjänsten och andra aktörer som arbetar med hälsa, miljö och säkerhet och som på något sätt kommer i kontakt med Sevesolagstiftningen.

Syftet med årets konferens var att ge information om vad som är aktuellt inom området, återkoppling från förra konferensen. Några programpunkter:

  • Nya säkerhetsskyddslagen
  • NIS-direktivet som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem
  • MSB:s vägledning om att motverka terrorism och annan allvarlig brottslighet med kemikalier
  • Övergripande information om innehållet i ADR-S, Lag (2006:263) om transport av farligt gods och hur dessa bestämmelser arbetas fram

Kontakt

Narges Teimore

Senast granskad: 1 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan