Till innehåll på sidan

Möte för Hälso- och Sjukvårdens informationssäkerhetsnätverk

Tillfälle

Datum
16 sep - 17 sep
Tid
08:30 - 12:00
Ort
Stockholm
Lokal
MSB och Norra Latin
Ämne
Cybersäkerhet och informationssäkerhet
Sista anmälningsdag: 31 augusti 2019
Till anmälan
Den 16-17 september kommer HoSIS ha ett nätverksmöte. Måndagen den 16 september kommer mötet att hållas i MSB:s lokaler på Fleminggatan i Stockholm. Tisdagen den 17 september kommer mötet hållas i lokaler i Norra Latin i direkt närhet till där MSB:s konferens Informationssäkerhet för offentlig sektor 2019.

Programmet för mötet är preliminärt och visas nedan. Mötet den 17 september kommer hållas tillsammans med KIS, Informationssäkerhetsnätverket Sveriges kommuner.

Anmälan till HoSIS nätverksträff och MSB:s konferens är skilda och för deltagande i båda aktiviteter krävs anmälan till respektive evenemang.  

Programgruppen för HoSIS förbehåller sig rätten att fördela deltagandet då antalet platser är begränsat. Prioriteringen kommer att baseras på att få med så många regioner och vårdgivare som möjligt. MSB och SKL står för konferenskostnaden inklusive fika och lunch medan deltagarna själva bekostar resor och logi.

Till anmälan

Preliminär dagordning

Dag 1 (Måndag 16 september)

Plats: MSB, Fleminggatan 14, Stockholm

08.30 Möjlighet till nätverkande

09.30 Kaffe & macka

10.00 Inledning med nätverksfrågor

10.30 Uppföljning av MSB/SKLs regionbesök

11:45 Lunch/nätverkande

12:30 Kameraövervakning – behov och integritet

Kaffe

14:00 Vård på distans i utlandet - förutsättningar och risker

15:30 Avslutning - programgruppen

15:45 Möjlighet till nätverkande

16:30 Slut

Dag 2 (Tisdag 17 september)

Plats: Norra Latin (Folkets hus), Stockholm

9.00 Sambi – förutsättningar och funktion

10.00 Kaffe 

10.30 Sambi forts

11.45 Avslutning

12:00 Lunch

Senast granskad: 16 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan