Till innehåll på sidan

Det farliga boendet? En kunskapsdag om allvarliga olyckor i hem- och boendemiljö

Den 18 september 2019 arrangerade MSB en kunskapsdag om allvarliga olyckor i hemmet. Här nedan finns filmer från kunskapsdagen.

Varje år omkommer nästan 3000 människor till följd av olyckor i det egna boendet. Det handlar till exempel om fallolyckor, men även förgiftningar av olika slag. Det gör boendet till den i särklass mest olycksdrabbade platsen i samhället. Kunskapsdagen gav en bild av detta omfattande problem, bland annat utifrån aktuell forskning. Vilka är orsakerna, vilka drabbas, vad blir konsekvenserna och hur kan vi arbeta förebyggande?

Se filmerna från en kunskapsdag om allvarliga olyckor i hemmiljö

 

Senast granskad: 14 maj 2020

Till toppen av sidan