Till innehåll på sidan

Anmälan till kunskapsdag

Anmälan till kunskapsdag om allvarliga olyckor i hem- och boendemiljö

När du anmäler dig samtycker du till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) hanterar dina personuppgifter i samband med kunskapsdagen.

Informationen samlas in av MSB i syfte att administrera kunskapsdagen samt för informationsutskick via e-post före och efter dessa dagar. MSB är personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad.

Samtycket är giltigt från anmälningsdagen till och med 31 december 2019. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.
Detta gör du genom att kontakta registratur@msb.se. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring eller begränsning av dina personuppgifter.
Du kan även kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på tel 0771-240 240.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Personuppgifter i allmänna handlingar hos MSB kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Senast granskad: 16 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan