Till innehåll på sidan

Barents Rescue - Event Week - Övningsplatser

Tillfälle

Datum
23 sep - 27 sep
Tid
08:30 - 17:00
Ort
Övningsplatser
Lokal
-
Ämne
Olycksförebyggande, Naturolyckor och klimat, Krisberedskap
Under Event Week kommer ett flertal olika aktiviteter äga rum.

Deltagande aktörer är bl a (från Sverige): MSB, Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten, kommuner, räddningstjänst och FRG, SOS Alarm, Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten, Trafikverket, Socialstyrelsen, Polisen, Svenska kyrkan. Från Norge deltar bl a DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), Justitie- och säkerhetsministeriet, civilförsvaret, polis och räddningstjänst samt sjukvård.

Från Finland deltar bland annat Hälso- och sjukvårdsministeriet, Röda korset, Tullen, Försvarsmakten, räddningstjänst och sjukvård.

Från Ryssland deltar Karelens räddningstjänst samt EMERCOM of Karelia.

Senast granskad: 16 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan