Till innehåll på sidan

Begränsa miljöpåverkan vid räddningsinsatser: Söråker

Tillfälle

Datum
29 okt
Tid
08:30 - 16:00
Ort
Söråker
Lokal
Söråkers Herrgård, Söråker
Ämne
Räddningstjänst, Naturolyckor och klimat
Sista anmälningsdag: 6 september 2019
Till anmälan
Utbildningsdagen genomförs med gruppdiskussioner kring olika övningsscenarier från inträffade händelser. Scenarierna berör miljöbalkens allmänna hänsynsbestämmelser, vattenskyddsområdens zonindelning, olika aktörers roller och ansvar, exempel på metod och teknik för att begränsa miljöpåverkan, räddningstjänstbegreppet m.m.

Syfte

Att öka den lokala och regionala förmågan att hantera akuta händelser med minskad miljöpåverkan vid räddningsinsatser.

Mål

Öka förståelsen för olika aktörers roller och ansvar, öka kunskapen om miljöbalkens allmänna hänsynsregler och inspirera till fortsatt samarbete med att identifiera och förebygga miljörisker.

Målgrupp

Räddningstjänsten, beredskapsfunktioner VA, TiB m.fl, miljömyndigheter (kommuner och länsstyrelsen) och säkerhetssamordnare.

Anmälan och kostnad

Seminariet är kostnadsfritt för dig som deltagare. MSB bjuder på lunch och fika. Begränsat antal deltagare. MSB förbehåller sig rätten att välja ut deltagare för att få lämpligt antal deltagare från varje aktörsgrupp. Uteblivet deltagande utan avanmälan debiteras 500 kronor.

Har du några frågor, välkommen att kontakta Christina Ronquist.

Vid frågor kontakta:

Christina Ronquist
010-240 5182, 076-791 3131

Anmälan har skickats ut till berörda inom Västernorrlands län.

Ladda ned inbjudan och program som pdf

Senast granskad: 17 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan