Till innehåll på sidan

Interaktiv workshop 3: Innovation

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Längd: 09:00 - 16:00
Lokal: FOI, Gullfossgatan 6, Kista
Till anmälan
Tema: Hur kan vi använda ett verklighetslabb? En försöksagenda inför 2020.


Inom ramen för MSB:s projekt ERIA anordnas under 2019 fyra självständiga workshopar för att skapa en fördjupad dialog om innovation och dess förutsättningar inom blåljusområdet och för att påverka utvecklingen av ett verklighetslabb för skydd och undsättning.

Efter att i två workshopar ha fördjupat oss i innovationens drivkrafter och metoder och processer för tester och försök har vi nu nått den punkt där det är dags för verkstad! I workshop nummer tre kommer ni att få möjlighet att ta fram konkreta förslag på försök och utvärderingar som ERIA och verklighetslabbet kommer att försöka genomföra under 2020.

Anmälan

Workshoparna riktar sig till blåljusaktörer och aktörer inom offentlig sektor med uppdrag som har bäring på samhällssäkerhet. I början av 2020 kommer arbetet att sammanfattas för att ligga till grund för fortsatta initiativ.

Välkommen med din anmälan

Inbjudan och program för dagen

Om projektet ERIA på msb.se

Senast granskad: 16 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan