Till innehåll på sidan

MSB i Almedalen 3 juli

Tillfälle

Datum
03 jul
Tid
09:30 - 21:15
Ort
Visby
Lokal
Se enskilt seminarium
Ämne
Kommunikation
Onsdag 3 juli deltar MSB i nio seminarier i Almedalen.

Framtidens frivillighet ger ökad totalförsvarseffekt

Tid 9:30-10:15 3 juli
Plats: M/S Sigrid, fartyg
Arrangör: Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS), Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt

Vilken roll har frivilliga försvarsorganisationer i totalförsvaret?

Medverkande: Björn von Sydow, Ordförande, Försvarsberedningen, Peter Molin, Länsråd, Länsstyrelsen Gotlands län, Mattias Ardin, Regementschef, Gotlands Regemente, Camilla Asp, Avdelningschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Annicka Engblom, Moderator, Riksdagen

Räddningstjänst under höjd beredskap – hur klarar kommunerna uppgiften?

Tid: 10:00-10:45 3 juli
Plats: Skeppsbron H95, Blåljustältet 
Arrangör: MSB, Storstockholms brandförsvar

Kommunerna återupptagit uppbyggnaden av det civila försvaret, där räddningstjänst har en central uppgift. Men hur väl rustade är vi för ett väpnat angrepp? Vilka nya krav ställer höjd beredskap på kommunernas räddningstjänst?

Medverkande: Dan Eliasson, GD MSB. Svante Borg, räddningschef Storstockholms brandförsvar, Anna Henningsson räddningschef Rtj Östra Blekinge, Peter Molin, länsråd, Gotland, Pontus Martelleur, P8 Försvarsmakten. 

Moderator: Henrik Larsson, enhetschef MSB.

Webbsänds i efterhand via storstockholm.brand.se

Varför är informationssäkerhetsarbetet inte ett prioriterat område? 

Tid: 10:30-11:15 3 juli
Plats: H551 Strandvägen mitt emot Almedalsparken
Arrangör: Västsvenska Arenan, Högskolan i Skövde

Digitalisering är ett nationellt prioriterat område och informationssamhället är här för att stanna. Ändå brister säkerheten kring hur information hanteras i organisationer. Skandalerna avlöser varandra. Varför är det så svårt att få till ett effektivt och systematiskt informationssäkerhetsarbete?

Medverkande: Rose-Mharie Åhlfeldt, Bitr. professor inom informationsteknologi, Högskolan i Skövde, Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting, Liberalerna, Margareta Palmqvist, Enhetschef på enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete, MSB, Jeanna Thorslund, Jurist och Samordnare informationssäkerhet, SKL, Elisabeth Oesterreich, Moderator, Högskolan i Skövde.

Hur står det till med totalförsvarsplaneringen? 

Tid: 10:45-11:35 3 juli
Plats: Syregården, Hamnplan 4 
Arrangör: Svenska Lottakåren

Myndighetssverige har återupptagit totalförsvarsplaneringen. Bevakningsansvariga myndigheter, regioner och kommuner står inför ett omfattande arbete för att öka kunskapen och förståelsen för vilka åtgärder som behöver vidtas i händelse av höjd beredskap eller krig för att:

skydda civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och lämna stöd till Försvarsmakten.

Svenska Lottakåren bjuder in till ett samtal under Almedalen för att ge dig möjlighet att ta del av erfarenheter från andra och dela med dig av dina.

Medverkande: Anna Nubäck, generalsekreterare Svenska Lottakåren. Caroline Bergström, informationssäkerhetssamordnare med många års erfarenhet av kris-, beredskapsfrågor och civilt försvar, Länsstyrelsen i Gotland. Ulla Bäckström, FOS Gotland. Samordnat civilsamhället kring en gemensam plattform för civilt försvar. Camilla Asp, chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB.

Sveriges skogar brann och mänger av frivilliga strömmade till. Men var hjälpen alltid välkommen?

Tid: 12:30-13:15 3 juli
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Arrangör: Mittuniversitetet

Förra sommaren upptäcktes mer än 500 skogsbränder i Sverige. 25 000 hektar brann och 7 000 räddningsinsatser genomfördes. Exakt hur många frivilliga som gjorde betydande insatser är omöjligt att uppskatta, men viljan att hjälpa var mycket stor. Hur tar vi tillvara på de frivilligas engagemang?

Medverkande: Roine Johansson, Forskare, Mittuniversitetet, Linda Kvarnlöf, Forskare, Mittuniversitetet, Robert Pettersson, Moderator, Mittuniversitetet, Jan-Åke Björklund, Utredare, Skogsbrandsutredningen 2018, Ylva Jonsson Strömberg, Chef krisberedskapsenheten, Röda Korset, Anneli Bergholm Söder, Chef operativa avdelningen, MSB

Vill folket försvara sig i gråzon?

Tid: 14:15-15:00 3 juli
Plats: M/S Sigrid
Arrangör: Folk och Försvar, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt

I säkerhetspolitiken har linjerna mellan fred och konflikt alltmer suddats ut och i och med totalförsvarsplaneringen har sådan gråzonsproblematik blivit aktuell i svenskt försvar. Vilka effekter har gråzonsproblematiken på planeringen av civilt försvar? Hur påverkas försvarsviljan i ett gråzonsläge?

Medverkande: Dan Eliasson, Generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Patrik Oksanen, Politisk redaktör, Hudiksvalls Tidning. (Kommer att kompletteras.)

Vems ansvar är du när krisen kommer?

Tid: 14:00-15:00 3 juli
Plats: KFOs arena, Rigagränd 1 
Arrangör: ABH Utbildning och Rådgivning, Föräldrakraft/Hejaolika.se

Bränderna 2018 har avlösts av bränderna 2019. Vilken beredskap finns i kommuner och hos privata utförare för att hantera kriser för personer i behov av samhällets stöd?

Medverkande: Anna Barsk Holmbom, VD, ABH Utbildning och Rådgivning, Valter Bengtsson, Föräldrakraft/Hejaolika.se, Malin Ekman Aldén, Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet, Camilla Asp, Chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB, Karin Flyckt, Sakkunnig och samordnare för funktionshinderfrågor, Socialstyrelsen, Jessica Smaaland, Politisk sekreterare, STIL, Eva Borgström, Intressepolitisk samordnare och Ombudsman, FUB

Sverige är under attack

Tid: 16:00-16:45 3 juli
Plats: Cramérgatan, H334
Arrangör: SäkerhetsBranschen, kontakt Joakim Söderström

SÄPO rapporterar om ökad signalspaning mot våra myndigheter, Försvarsmakten utbildar IT-soldater, 1177:s patientsamtal läcks och vi kopplar upp våra liv mot den digitalisering som tar allt större mark i samhället. Hur väl förberedda är vi mot en digital krigföring?

Medverkande: Dan Eliasson, Generaldirektör, MSB, Jeanette Lesslie, VD, 2Secure, Anton Lif, Rådgivare samt f.d Senior Psyopsspecialist, Combitech, Fredrik Agemark, Enhetschef, Säkerhetspolisen. Moderator: Annika Nordgren Christensen

Hur arbetar man med samhällsskydd och beredskap - till jordens yttersta gräns?

Tid: 20:00-21:15 
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 
Arrangör: Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda

Är vår beredskap god? Hur blir ett samhälle motståndskraftigt mot kriser av olika slag? En före detta utrikeskorrespondent, som arbetat i krissituationer, är ny kommunikationschef för MSB. Hur påverkar den erfarenheten? Hur vill han bygga förtroende? Hur ser tråden ut som håller samman samhället?

Medverkande: Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Britta Hermansson, pastor, poddmakare, Equmeniakyrkan

Senast granskad: 17 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan