Till innehåll på sidan

MSB i Almedalen 2 juli

Anmälan stängd
Ort: Visby
Längd: 08:00 - 15:45
Lokal: Se enskilt seminarium
Tisdag 2 juli deltar MSB i tretton olika seminarier och samtal i Almedalen.

Nedsläckt land – det här kan handla om just dig 

Tid: 8:00-9:00 2 juli
Plats: Vattenfalls energihus, Mellangatan 9
Arrangör: Vattenfall

Stormen Alfrida gjorde 100 000 hushåll strömlösa i januari i år. 900 hushåll var utan ström i ett par veckor. Vad kan vi lära av detta, för många ett jobbigt experiment, men som var på riktigt? Hur kan vi samverka bättre – på samhällsnivå och privat?

Medverkande: Camilla Asp, Chef Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar, MSB, Ylva Jonsson Strömberg, Enhetschef Krishantering och beredskap, Svenska Röda Korset, Lars Lindberger, Kommunikationschef, Norrtälje Kommun, Åsa Sundberg, VD, Teracom, Matilda Tidlund, CSO och koncernsäkerhetschef, Telia Company Annika Viklund, Affärsområdeschef Distribution, Vattenfall. Moderator: Karl Bergman, Chef Forskning och utveckling, Vattenfall.

Värsta branden i mannaminne - varför gick det som det gick i Ljusdal?

Tid: 9:30-10:00
Plats: Hästgatan 2
Arrangör: Länsförsäkringar

Förra sommarens skogsbränder resulterade i den största EU-hjälpinsatsen någonsin. Händelsen väckte insikten om att Sverige behöver utöka sin beredskap. Utredningen av skogsbränderna 2018 är klar med slutsatsen - Sverige är inte rustat för framtida stora och komplicerade skogsbränder. Vad händer nu?

Medverkande: Johan Litsmark, Naturskadeexpert, Länsförsäkringar, Anders Bergqvist, Generalsekreterare, Brandskyddsföreningen, Henrik Larsson, Enhetschef, MSB, Länsstyrelsen på Gotland

Kris! Vad gör vi?

Tid: 10:00-10:45 2 juli 
Plats: Skeppsbron, H95, Blåljustältet
Arrangör SOS Alarm, Räddningstjänsten Gotland, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor RAS, Storstockholms brandförsvar

En allvarlig samhällskris inträffar. Hur samordnar vi insatser från myndigheter, organisationer, företag och frivilliga? Hur arbetar vi med krisberedskap varje dag, lokalt och nationellt? Hur vi hanterar den civila beredskapen under kriser?

Medverkande: Christina Andersson, riskexpert MSB, Ulf Johansson, Regionspolischef, Stockholm och Gotland, Polismyndigheten, Kenny Lorentzon, Krisberedskapschef, SOS Alarm. Moderator: Thomas Johansson, SOS Alarm

Totalförsvarsinformation i skolan - nödvändigt eller? 

Tid: 10:15-11:00 2 juli
Plats: Soldathemmet, Klinttorget 4
Arrangör: Försvarsmakten

Kunskap måste ges till ungdomar, om vad som krävs och förväntas nu när mönstringen blivit könsneutral och åter sker med stöd av plikten. Förståelse och acceptans är avgörande betydelse när ungdomar senare ska göra ett val både vad avser militärt- eller civilt försvar.

Medverkande: Mats Ström, Kommunikationsdirektör, Försvarsmakten, Morgan Olofsson, Kommunikationsdirektör, MSB, Joar Forsell, Förbundsordförande, LUF, Nike Örbrink, Talesperson, KDU, Gunilla Svantorp, Ordförande, Utbildningsutskottet

Moderator: Ulf Lindgren

Digitaliseringens yttre hot och inre läckage - Hur säkra är vi innanför de digitala murarna?

Tid: 11:00-11:45 2 juli
Plats: Strandvägen, H52, Offentliga Affärer. Strandvägen hörnet hamnplan
Arrangör: Offentliga Affärer

Hur stort förtroende och ansvar kan vi ge? Är det yttre attacker som är det största hotet? Externa attacker ökar, men kan vi lita på att vår information är säker hos de offentliga aktörerna och kan vi vara säker på att den stannar där?

Medverkande: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer, NN Säkerhetsstrateg, PwC, Anne-Marie Eklund Löwinder, Säkerhetschef, Internetstiftelsen, Åke Holmgren, Chef för avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB, Hanna Stjärne, VD, SVT

VA i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - utmaningar och behov av åtgärder

Tid: 11:15-12:00 2 juli
Plats: Vattenforum, Mellangatan 1
Arrangör: Uppsala Vatten

Att producera och leverera dricksvatten är en samhällsviktig verksamhet. Vilka hot och risker ser vi idag? Hur bygger vi organisationen för att säkerställa funktionalitet och kontinuitet för verksamheten och hur arbetar vi för att få ett systematiskt säkerhetsarbete på plats?

Medverkande: Tomas Blomkvist, vd, Vakin, Ulf Thysell, vd, NSVA, Sigrid De Geyter, vd, Uppsala Vatten, Camilla Asp, avdelningschef krisberedskap och civilt försvar, MSB, Per-Erik Nyström, Dricksvattensamordnare, Livsmedelsverket,Moderator: Svante Werger, särskild rådgivare MSB

Spela roll! Se vad som händer när näringslivet sköter krisberedskapen

Tid: 12:00-13:00 2 juli
Plats: S:t Hansgatan 9, Rosenhill
Arrangör: Telia, Vattenfall, Ica, Folk och Försvar

Vad gör företagen i ett scenario där Gotlands elförsörjning slås ut? Hur länge orkar man upprätthålla verksamheten och vad händer sen...

Medverkande: Matilda Tidlund, koncernsäkerhetschef, Telia Company, Ulrika Dahlin, chef risk & säkerhet, ICA Sverige, Eva Vitell, kund- och marknadschef, Vattenfall Eldistribution, Beatrice Ask, ordförande i riksdagens försvarsutskott, (M), Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Moderator: David Bruhn, programansvarig, Folk och Försvar.

Hur ser personalförsörjningens möjligheter och utmaningar ut inom det militära-och civila försvaret?

Tid: 13:00-13:45 2 juli
Plats: Soldathemmet, Klintgatan 4
Arrangör: MSB och Försvarsmakten

En god personalförsörjning för civilt försvar är inte bara en nödvändighet för det civila samhället utan även för det militära försvaret och därmed en fråga för hela totalförsvaret. Frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig roll att fylla i detta sammanhang.

Medverkande: Micael Bydén, Överbefälhavare, Försvarsmakten, Dan Eliasson, GD, MSB, Moderator Annika Nordgren Christensen

Krisberedskap – Hur viktigt är ett civilförsvar om kriget eller krisen kommer?

Tid: 13:00-13:30 2 juli 
Plats: Hamnplan, H235
Arrangör: Säkerhetspolitisk Arena, Civilförsvarsförbundet

Vi lever i ett samhälle som blir allt mer sårbart och i en tid där hot och kriser inte känner några gränser. Hur ska jag som civilperson hantera och agera om en eventuell kris uppstår? Är det något som går att förbereda sig för? Hur jobbar myndigheter och organisationer för att säkra min trygghet?

Medverkande: Morgan Olofsson, Kommunikationsdirektör, MSB, Gunilla Nordgren, Förbundsordförande, Civilförsvarsförbundet, Anders Forsberg, Expertrådgivare, nationell krisberedskap, Röda Korset

Hur hanterar vi cybersecurity i en tid av ständig förändring?

Heta stolen
Tid: 14:00-14:30 2 juli
Plats: Strandvägen 4.1 
Arrangör: Hewlett Packard 

När allt i samhället mer och mer kopplas samman och är online vad händer då? Hur kommer stat och näringslivet hantera förändringen?

Medverkande: Nils Svartz, senior rådgivare, Patrik Nilsson, HPE

Solceller och batterier – Sveriges viktigaste kristillgång?

Tid: 14:30-15:15 2 juli
Plats: Teaterskeppet, fartyg, Stora matsalen 
Arrangör: Sustainable Innovation

Vi blir allt mer beroende av el både i vardagen och i form av infrastruktur, men vad händer vid ett stort strömavbrott? Kan solceller, batterier och elbilar bli vår viktigaste tillgång i krislägen?

Medverkande: Svante Werger, Expert Försvarsberedningen, MSB, Ann-Sofie Eriksson, Ansvarig planering säkerhet o miljö, Sveriges kommuner o Landsting, Simon Härenstam, Handläggare kris och beredskap, Länstyrelsen Gotland, Lisbeth Söderling, Projektledare ödrift o energilagring, High Voltage Valley

Intervju Dagens samhälle: Skyfall och bränder – är Sverige rustat för klimatförändringarna?

Tid: 14:30-14:45 2 juli
Plats: Dagens samhälle, Cramérgatan
Arrangör: Dagens samhälle

Hur förberedda är vi för kriser och katastrofer? Och hur vaksamma bör vi vara inför påverkansoperationer i ett nytt säkerhetspolitiskt läge?

Dan Eliasson, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, intervjuas av Dagens Samhälles reporter Måns Wikstrand.

Desinformation, valmanipulation och falska nyheter – är Europa i ett informationskrig?

Tid: 15:00- 15:45 2 juli
Plats: Strandvägen, H522
Arrangör: EU-kommissionen

Att skydda det europeiska samhället och vår offentlighet mot desinformation och informationspåverkan har blivit en allt mer viktig del av EU:s arbete.

Medverkande: Anneli Bergholm Söder, chef operativa avdelningen, MSB, Per Enerud, East Stratcom, Patrik Oksanen, författare och ledarskribent, Hudiksvalls Tidning, Bert Sundström, Rysslandskorrespondent, SVT, Johan Wullt, moderator, presschef hos EU-kommissionen i Sverige. 

 

Senast granskad: 17 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan