Till innehåll på sidan

MSB i Almedalen 1 juli

Tillfälle

Datum
01 jul
Tid
10:00 - 11:45
Ort
Visby
Lokal
Se enskilt seminarium
Ämne
Kommunikation
Måndag 1 juli deltar MSB i fyra seminarier i Almedalen.

Vilka står för maten vid kriser och beredskap? Kooperativa företags betydelse för vår försörjning

Tid: 08:00 - 08:45 1 juli
Plats: Rigagränd 1 
Arrangör: Svensk Kooperation

Beskrivning av samhällsfrågan: Krisberedskapen i Sverige har blivit en allt viktigare fråga, där samhällets behov av fungerande skydd och försörjningsstrukturer ökar. Torka, bränder och hot i vår närmiljö har blivit reella problem. Samtidigt så ser vi en utveckling där stora delar av näringslivet i Sverige nu är ägt av utländska ägare och riskkapitalister. Vilken roll spelar ägarstrukturer och huvudkontorets placering för förmågan att klara kriser i vårt land? Hur kan vi förbereda oss och vilka är det som kan medverka till att det till exempel finns mat på bordet? Vilken betydelse har de kooperativa företagen, som finns lokalt och ägs av svenska producenter och konsumenter, för Sveriges beredskap? Välkommen till ett frukostseminarium där vi tillsammans får olika perspektiv på frågorna och tillsammans kan diskutera dem.

Medverkande: Camilla Asp, chef för Avdelningen för utveckling av samhällsskydd, MSB, Patrik Myrelid, strategisk chef, Lantmännen, Anders Dahlquist Sjöberg, vice vd, KF, Alexandra Anstrell, ledamot i Försvarsutskottet, Moderaterna, Alexander Crawford, moderator

Försvarsberedningen – i takt med tiden? 

Tid: 10:00-11:30 1 juli
Plats: Fartyget M/S Sigrid
Arrangör: Allmänna Försvarsföreningen, AFF, Försvarsutbildarna, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, KKrVA

Kan en motståndare spärra tillflödet av livsmedel och andra förnödenheter? Hur stor är risken för cyberattacker, påverkansoperationer, sabotage och militära angrepp? Vilka åtgärder behöver vi göra för att minska riskerna?

Medverkande: Björn von Sydow, försvarsberedningens ordförande, Jonas Haggren, viceamiral Försvarsmakten, Camilla Asp, avdelningschef MSB, Robert Dalsjö, forskningsledare FOI, Sverker Göranson, styresman KKrVA, Kristina Syk, styrelseledamot Aff. Moderator: Anna Wieslander, generalsekreterare Aff 

Brister i infrastrukturen ett hot mot en cirkulär ekonomi?

Tid: 10:30-11:45 1 juli
Plats: Campus
Arrangör: Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige, Svenskt Vatten

För att möta miljö- och klimatmål behöver samhället bli mer cirkulärt. Men de svenska näten för el, VA och fjärrvärme står inför stora investeringar, och infrastrukturen för biogas släpar efter. Vad får det för konsekvenser för den cirkulära ekonomin, vem bär ansvaret och hur löser vi det?

Medverkande:Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige, Tony Clark, vd, Avfall Sverige, Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige, Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten, Henrik Wingfors, moderator, Energiföretagen Sverige, Betty Malmberg, riksdagsledamot, Moderaterna, Svante Werger, strategisk rådgivare, MSB, Marlene Burwick, riksdagsledamot, Socialdemokraterna.

Hur rustad är du för en samhällskris?

Tid: 15:45 - 16:35 1 juli
Plats: Syregården, Hamnplan 4, Innescenen
Arrangör: Svenska Lottakåren 

När det oväntade händer och Sverige släcks ner - hur har du förberett dig? Vad behöver du vara förberedd på? Vad innebär civilt försvar egentligen? Kan du säkerställa din och din familjs grundläggande behov av mat, värme, vatten och kommunikation?

Utökad information om evenemanget 

Du kanske sett serien Nedsläckt land på SVT? Vårt samhälle är sårbart, inte minst för att vi måste ha el till väldigt mycket. Efter bara en kort tid kan vardagen bli besvärlig om elen försvinner. En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Vad har du då ansvar för? Och vad innebär det att myndigheterna planerar för civilt försvar igen? Det finns mycket som kan hända. Till exempel transportstörningar, översvämningar, skogsbränder, it-attacker, terrorangrepp och militära konflikter. Under seminariet får du kunskap som gör att du är bättre förberedd.

Medverkande: Maria Öst, Kommunikatör, Svenska Lottakåren, Ulla Bäckström, Kårchef, Gotlands lottakårAnna Andersson, Utredare, Energimyndigheten, Johan Lundberg, Samordnare för kris -och beredskapsfrågor, Länsstyrelsen i Gotlands län, Christina Andersson, MSB Alexandra Anstrell, ledamot försvarsutskottet, (M)

Senast granskad: 17 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan