Till innehåll på sidan

Stöd från MSB vid nationell vaccinering mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 innebär en stor och komplex utmaning för många myndigheter, företag och andra aktörer. MSB kan bidra genom att stötta med till exempel personal, logistik, kontakt med frivilligorganisationer och materiellt stöd såsom tillfälliga lokaler.

Detta är exempel på stöd som MSB erbjuder men vi har även andra typer av stöd som kan anpassas efter aktörens behov. Behöver du som aktör diskutera vilket typ av stöd du kan få är du välkommen att kontakta MSB:s funktion för resurssamordning och insatser på soresurssamordning@msb.se.

Stödinsatser med personal

Förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning (FSOL)

MSB:s nationella förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning, FSOL, består av personer med bred erfarenhet och kunskap inom krishantering och syftar till att stärka aktörens ledningsförmåga.
FSOL är en flexibel och skalbar typ av insats, som kan modifieras efter de behov som finns hos en given aktör vid ett visst tillfälle. Exempel på insatser som MSB genomfört inom ramen för FSOL under hanteringen av coronapandemin är:

  • Stöd till stabsarbete på Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket
  • Stöd med kriskommunikatörer vid en region och vid myndigheter

Förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning

Stödinsatser inom logistik

MSB har möjligheter att ordna transporter, i egen regi eller med upphandlade transportörer, av den materiel som myndigheten kan tillhandahålla. Inom myndigheten och i resursbasen med personal finns även logistikkompetens.

Stödinsatser med materiel

Exempel på materiel som MSB kan stötta med är:

Temporära lokaler

De temporära lokalerna består av modulhus eller tält. Modulhusen är ursprungligen avsedda som biståndsmateriel för internationella insatser och därför anpassade till varma förhållanden. För tälten finns klimatanläggningar som är eldrivna.

MSB:s stöd med temporära lokaler

Filter till skyddsmask 90

MSB lagerhåller filter till skyddsmask 90 för FMV:s räkning som du kan beställa från MSB:s webbplats.

Beställ filter till skyddsmask 90

Hjälp till att stoppa smittspridningen

  • Stanna hemma och testa dig om du känner dig sjuk.
  • Vaccinera dig för att skydda dig själv och andra.
  • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsläkarna.

Senast granskad: 24 november 2021

Till toppen av sidan