MSB har beviljats medel ur AMIF-fonden för projektet Tillsammans bromsar vi smittan. Projektets effektmål är att nå gruppen tredjelandsmedborgare (primärt asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvand...